Tag Archives: Ông Gióp

Ông Gióp, Đầy Tớ Trọn Vẹn Của Chúa

Ông Gióp, Đầy Tớ Trọn Vẹn Của Chúa Văn Phẩm Nguồn Sống Gióp 1:1-5 “Tại trong xứ Út-xơ có một người tên là Gióp; người ấy vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác” (Gióp 1:1). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp …

Read More »