Tag Archives: Phước Hạnh Của Người Công Chính

Phước Hạnh Của Người Công Chính

Phước Hạnh Của Người Công Chính Văn Phẩm Nguồn Sống  Ngày 20/11/2016  Gióp 1:1-3 “Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo; mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng” (Thi Thiên 1:3). Câu hỏi suy ngẫm: …

Read More »