Tag Archives: Phước Hạnh của Tin Mừng Cứu Rỗi

Phước Hạnh của Tin Mừng Cứu Rỗi

Tít 3:5-7; I Giăng 5:11-13 “Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn Ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật” (Giăng 10:10). Câu hỏi suy ngẫm: Theo bạn, thế nào là “được cứu”? Kinh Thánh cho thấy một người …

Read More »