Tag Archives: Quyết Định Đầu Tư Thuộc Linh Đúng

Quyết Định Đầu Tư Thuộc Linh Đúng

Quyết Định Đầu Tư Thuộc Linh Đúng Ma-thi-ơ 6:19-21 “Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó” (câu 21). Câu hỏi suy ngẫm: “Chứa của cải ở dưới đất” là gì? “Chứa của cải ở trên trời” có nghĩa gì? Vì sao “chứa của cải …

Read More »