Tag Archives: RU-TƠ VÀ CHÚA CỨU THẾ

RU-TƠ VÀ CHÚA CỨU THẾ

RU-TƠ VÀ CHÚA CỨU THẾ songdaoonline.com Mục sư Hồ Xuân Phước Cuối bài trước, Ru-tơ xin Bô-ô chuộc sản nghiệp nàng bởi vì ông là người bà con. Bô-ô ưng thuận, nhưng phải hỏi ý một “người chuộc lại – redeemer”gần hơn. Chữ “người chuộc lại” được dùng mười lăm lần …

Read More »