Tag Archives: Sa-tan

Sa-tan

Sa-tan Ngày 4/12/2016 Văn Phẩm Nguồn Sống Gióp 1:6-12 “… dùng cách mềm mại mà sửa dạy những người chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật, và họ tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới ma quỷ, vì đã bị …

Read More »