Tag Archives: SÁNG DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI

SÁNG DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI

SÁNG DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI MS Nguyễn Văn Huệ Tôi tin các thiên sứ trên trời vẫn tiếp tục làm công việc quan trọng nhất là ca hát chúc tụng Chúa Tối Thượng, Chúa Tối Cao: “Sáng danh Thiên Chúa trên trời.” Sáng danh, vinh hiển, vinh diệu, vinh …

Read More »