Tag Archives: Sống Theo Tiêu Chuẩn Của Đức Chúa Trời

Sống Theo Tiêu Chuẩn Của Đức Chúa Trời

  Sống Theo Tiêu Chuẩn Của Đức Chúa Trời Sáng-thế Ký 6:1-10 “Này là dòng dõi của Nô-ê. Nô-ê trong đời mình là một người công bình và trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Xã hội trong thời ông Nô-ê mang những …

Read More »