Tag Archives: Sống với Thánh Kinh

Sống với Thánh Kinh

Thi-thiên 119:161-168 “Phàm người nào yêu mến luật pháp Chúa được bình yên lớn; chẳng có sự gì gây cho họ sa ngã” (câu 165). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả nói lên tấm lòng của mình với Lời Chúa như thế nào? Kết quả của đời sống yêu mến, …

Read More »