Tag Archives: SỰ DÂNG PHẦN MƯỜI TRONG THỜI CỰU ƯỚC VÀ TÂN ƯỚC

SỰ DÂNG PHẦN MƯỜI TRONG THỜI CỰU ƯỚC VÀ TÂN ƯỚC

  SỰ DÂNG PHẦN MƯỜI TRONG THỜI CỰU ƯỚC VÀ TÂN ƯỚC     Trần Đình Tâm. www.gianggiaithanhkinh.net Dẫn Nhập:   Vấn đề trích ra một phần mười từ nguồn thu nhập để dâng vào ngân quỹ của Hội Thánh hay còn gọi là dâng hiến cho công việc Chúa đã được …

Read More »