Tag Archives: Tâm Tình Của Người Chăn

Tâm Tình Của Người Chăn

  Tâm Tình Của Người Chăn Giê-rê-mi 4:19-31 “Ôi! Tôi đau lòng, đau lòng! Cơn đau đớn quặn thắt lòng tôi; lòng đương bối rối trong tôi. Tôi không thể làm thinh! Hỡi linh hồn tôi, vì mày nghe giọng kèn và tiếng giặc giã” (câu 19). Câu hỏi suy …

Read More »