Tag Archives: Tay Chúa Phù Trợ

Tay Chúa Phù Trợ

Tay Chúa Phù Trợ Ê-xơ-ra 8:21-23 “Tay của Đức Chúa Trời chúng tôi phù trợ mọi người nào tìm kiếm Ngài; nhưng quyền năng và thịnh nộ Ngài kháng cự những người nào lìa bỏ Ngài” (câu 22b). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao ông Ê-xơ-ra hổ thẹn không xin …

Read More »