Tag Archives: Tha Thứ Chính Mình

Tha Thứ Chính Mình

Ma-thi-ơ 26:73-27:5 “Lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những người còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình” (II Cô-rinh-tô 5:15). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Phi-e-rơ đã làm gì trong lần chối Chúa thứ …

Read More »