Tag Archives: THANKSGIVING DAY

THANKSGIVING DAY

THANKSGIVING DAY huongdiministries Lễ Tạ Ơn đầu tiên trên đất Mỹ Tác giả: Mala Powers “Follow the Year – A Family Celebration of Christian Holidays” Đã hàng ngàn năm qua, trên khắp năm châu, đàn ông, đàn bà và các trẻ em đã tụ tập với nhau để cùng dâng …

Read More »