Tag Archives: Theo Chân Những Người Đi Viếng Mộ

Theo Chân Những Người Đi Viếng Mộ

Theo Chân Những Người Đi Viếng Mộ Mác 16:1-11 “Ngày Sa-bát qua rồi, Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri mẹ Gia-cơ, cùng Sa-lô-mê mua thuốc thơm đặng đi xức xác Đức Chúa Giê-xu” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Những phụ nữ đi thăm mộ Chúa Giê-xu với mục đích nào? Trên đường …

Read More »