Tag Archives: Thịt và Huyết Chúa

Thịt và Huyết Chúa

Giăng 6:41-58 “Ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống; nếu ai ăn bánh ấy, thì sẽ sống vô cùng; và bánh mà Ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian tức là thịt Ta” (câu 51). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao người Do Thái lằm …

Read More »