Tag Archives: Thoát Lốt Người Cũ

Thoát Lốt Người Cũ

  Thoát Lốt Người Cũ Giăng 11:38-44 “Anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình” (Ê-phê-sô 4:22-23). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu phán gì …

Read More »