Tag Archives: THƯ MỜI DỰ LỄ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 2016

THƯ MỜI DỰ LỄ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 2016

    HỘI-THÁNH TIN-LÀNH VIỆT-NAM BÁP-TÍT JERSEY CITY                  Vietnamese Gospel Baptist Church Jersey City 191 Van Nostrand Ave. Jersey City, New Jersey 07305 Quản Nhiệm: Mục sư Trần Văn Trọng –  Cel:(201)450-5782    Email: trongtran47@gmail.com. Website: www.mucsutrong.com —————————————————————           …

Read More »