Tag Archives: Thưa Vâng Với Chúa

Thưa Vâng Với Chúa

  Thưa Vâng Với Chúa Công-vụ các Sứ-đồ 21:1-14 “Xin cho ý muốn của Chúa được nên!” (câu 14b) Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô và các tín hữu đã thể hiện sự quan tâm nhau như thế nào (Công Vụ 20:36; 21:13)? Tại sao ông từ chối những …

Read More »