Tag Archives: Tiếng Kêu Của Tình Yêu

Tiếng Kêu Của Tình Yêu

Tiếng Kêu Của Tình Yêu Ngày 5/12/ 2016 Văn Phẩm Nguồn SốngCông-vụ Các Sứ-đồ 7:54-60 “Đoạn, người quỳ xuống, kêu lớn tiếng rằng: Lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ! Người vừa nói lời đó rồi, thì ngủ” (Công-vụ Các Sứ-đồ7:60). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-tiên đang ở …

Read More »