Tag Archives: “TIẾNG MẸ”-MỘT BÀI THƠ VỀ MẸ CẢM ĐỘNG LÒNG NGƯỜI.

“TIẾNG MẸ”-MỘT BÀI THƠ VỀ MẸ CẢM ĐỘNG LÒNG NGƯỜI.

Mừng ngày Lễ Mẹ 2017.    -Mục sư Nguyễn – Đình – Liễu- “TIẾNG MẸ”-MỘT BÀI THƠ VỀ MẸ CẢM ĐỘNG LÒNG NGƯỜI. (Kính tặng những người Mẹ và tặng thi sĩ Thái Trịnh)   Là một người yêu văn chương thơ phú, nên sở thích của tôi là thường …

Read More »