Tag Archives: Tin Cậy Đấng Thành Tín

Tin Cậy Đấng Thành Tín

Tin Cậy Đấng Thành Tín Thi-thiên 37:23-29 “Trước tôi trẻ, rày đã già, nhưng chẳng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày” (câu 25). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít căn cứ vào đâu để chứng minh giá trị những lời hứa …

Read More »