Tag Archives: Tin Lành

Tin Lành

Mác 1:1-3 “Đầu Tin Lành của Đức Chúa Giê-xu Christ, là Con Đức Chúa Trời” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Ý nghĩa của Tin Lành mà ông Mác giới thiệu trong câu 1 là gì? Niềm vui giáng thế của Chúa ban cho khác với niềm vui từ thế …

Read More »