Tag Archives: TÌNH THƯƠNG MẠNH HƠN SỰ CHẾT

TÌNH THƯƠNG MẠNH HƠN SỰ CHẾT

TÌNH THƯƠNG MẠNH HƠN SỰ CHẾT huongdiministries TÌNH THƯƠNG MẠNH HƠN SỰ CHẾT   Vào buổi sáng 5 tháng 10, 2006 tại khu Nikel Mines (mỏ Ni-ken) vùng Pennsylvania, hai mươi lăm trẻ em đang trong lớp học. Ngôi trường địa phương chỉ có một lớp này được xây cất …

Read More »