Tag Archives: Tình Yêu Agape Của Người Cha Nhân Lành

Tình Yêu Agape Của Người Cha Nhân Lành

Tình Yêu Agape Của Người Cha Nhân Lành . Hoithanh.com  By Debbie Thủy on 20/01/2016 Tôi Viết Tôi đã thất bại, đã phản bội người yêu thương mình. Tôi đã từng theo Thầy, từng thuộc những bài giảng của Thầy, từng chứng kiến nhiều phép lạ Thầy làm, để từng quả …

Read More »