Tag Archives: Tình Yêu Và Điều Răn

Tình Yêu Và Điều Răn

II Giăng 1:4-6 “Tôi có lòng vui mừng lắm mà thấy trong con cái bà có mấy người làm theo lẽ thật, theo điều răn chúng ta đã nhận lãnh nơi Đức Chúa Cha” (câu 4). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Giăng vui về điều gì (câu 4)? Điều …

Read More »