Tag Archives: Tình Yêu Xóa Bỏ Giai Cấp

Tình Yêu Xóa Bỏ Giai Cấp

Tình Yêu Xóa Bỏ Giai Cấp Ngày 6/12/2016 Văn Phẩm Nguồn Sống.Phi-lê-môn 1:8-16 “… không coi như tôi mọi nữa, nhưng coi hơn tôi mọi, coi như anh em yêu dấu, nhất là yêu dấu cho tôi, huống chi cho anh, cả về phần xác, cả về phần trong Chúa …

Read More »