Tag Archives: Tránh Khỏi Điều Ác

Tránh Khỏi Điều Ác

Thi-thiên 120:1-7 “Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác!” (Ma-thi-ơ 6:13). Câu hỏi suy ngẫm: Trong câu 1, 2, tác giả cầu xin Chúa giải cứu khỏi điều gì? Hậu quả của lưỡi phỉnh gạt, môi dối trá là gì? Theo gương …

Read More »