Tag Archives: Trở Lại Con Đường Thờ Tà Thần

Trở Lại Con Đường Thờ Tà Thần

II Các Vua 21:19-25 “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; dù khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó” (Châm Ngôn 22:6). Câu hỏi suy ngẫm: Vua A-môn đã làm gì khi ông lên ngôi? Tại sao ông chọn con đường tiếp nối …

Read More »