Tag Archives: Trông Cậy Nơi Chúa

Trông Cậy Nơi Chúa

Thi-thiên 131:1-3 “Hỡi Ít-ra-ên, hãy trông cậy nơi Đức Giê-hô-va, từ bây giờ cho đến đời đời” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít bày tỏ thái độ như thế nào trước Chúa? Hình ảnh trẻ con dứt sữa bên mẹ mình nói lên ý nghĩa gì? Bạn có …

Read More »