Tag Archives: Tự Do Và Luật Yêu Thương

Tự Do Và Luật Yêu Thương

Tự Do Và Luật Yêu Thương Copy Ngày 8/12/2016  Văn Phẩm Nguồn Sống.Rô-ma 14:1-6; Rô-ma 14:13-23 “Vả, nếu vì một thức ăn, ngươi làm cho anh em mình lo buồn, thì ngươi chẳng còn cư xử theo đức yêu thương nữa. Chớ nhân thức ăn làm hư mất người mà …

Read More »