Tag Archives: Vật Thánh – Người Thánh

Vật Thánh – Người Thánh

Vật Thánh – Người Thánh Ê-xơ-ra 8:24-30 “Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì Ta là thánh” (I Phi-e-rơ 1:15-16). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-xơ-ra đã làm điều …

Read More »