Tag Archives: Vì Sao Phải Tha Thứ?

Vì Sao Phải Tha Thứ?

Cô-lô-se 3:11-14 “Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với người khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau; như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy” (Cô-lô-se 3:13). Câu hỏi suy ngẫm: Khi …

Read More »