Tag Archives: VÔ PHÚC? PHÚC TRÙNG LAI!

VÔ PHÚC? PHÚC TRÙNG LAI!

VÔ PHÚC? PHÚC TRÙNG LAI! songdaoonline.com  Mục sư Nguyễn Văn Hoàng Thư pháp là nghệ thuật viết chữ Hán như tranh vẽ bằng bút lông trên giấy, trên lụa. Phổ thông nhất là tranh chữ Phúc. Ngoài chữ Phúc, các chữ Tâm, Đức, Nhẫn… cũng chứa đụng nhiều ý nghĩa tốt …

Read More »