Tag Archives: Yêu Chúa Và Phục Vụ Hội Thánh

Yêu Chúa Và Phục Vụ Hội Thánh

Yêu Chúa Và Phục Vụ Hội Thánh Giăng 21:15-17 “Nếu các ngươi yêu mến Ta, thì giữ gìn các điều răn Ta” (Giăng 14:15). Câu hỏi suy ngẫm: Cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-xu và ông Phi-e-rơ xảy ra trong hoàn cảnh nào? Tại sao Chúa không giao thẳng sứ …

Read More »