Thần Học

Chọn Lựa Để Xem Và Nghe

“Ngài lại phán rằng: Hãy cẩn thận về điều mình nghe. Người ta sẽ đong cho các ngươi bằng lường các ngươi đã đong cho, và thêm vào đó nữa.” (Mác 4:24) Trong những thế kỷ đầu tiên sau Công nguyên, hầu hết mọi người không có bản sao của …

Read More »

Phê-bê Giúp Đỡ Nhiều Người

PHÊ-BÊ  Tôi gởi gắm Phê-bê, người chị em chúng ta cho anh em, người làm nữ chấp sự của Hội thánh Xen-cơ-rê.  Hãy ân cần tiếp rước người trong Chúa chúng ta, một cách xứng đáng với thánh đồ, và hãy giúp đỡ người trong mọi dịp mà người sẽ cần …

Read More »

Hỏa Táng Hay Chôn Cất?

Hỏa Táng hay Chôn Cất – Kinh Thánh nói gì? Điều đó có quan trọng không? Khi một người qua đời, việc người nhà chọn hỏa táng thay vì chôn cất người thân yêu của họ có vấn đề gì không? Câu trả lời hầu như chắc chắn là “CÓ.” …

Read More »

Hai Mẹ Con A-ga

Đức Chúa Trời nghe tiếng đứa trẻ khóc, thì thiên sứ của Đức Chúa Trời từ trên trời kêu nàng A-ga mà phán rằng: Hỡi A-ga! Ngươi có điều gì vậy? Chớ sợ chi, vì Đức Chúa Trời đã nghe tiếng đứa trẻ ở đâu đó rồi. Sáng thế ký …

Read More »

Radio Tình Yêu Hy Vọng – Ngày 17 Tháng 6

Chương trình Radio Tình Yêu và Hy Vọng do Mục sư Nguyễn Vãn Huệ và Mục sư Trần Lưu Chuyên phụ trách hàng tuần từ tháng 10 nãm 2019 trên sóng radio 1600 AM vùng Dallas-Fort Worth. Chương trình này có mục đích dùng Lời Hằng Sống của Ðức Chúa …

Read More »

Chúa Mở

“Khi Đức Chúa Trời nhìn thấy bạn đã chuẩn bị, Ngài sẽ mở ra các cánh cửa.” Thánh Kinh phù dẫn cho chúng ta biết, động từ “mở” xuất hiện 107 lần trong Tân Ước. Trong phạm vi bài viết này, chúng ta nghiên cứu 10 chủ đề CHÚA MỞ. …

Read More »

Vị Thế Của Chúng Ta

“Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.” (Giăng 1:12) “Nó là một đứa con trai!” Lời thông báo này của bác sĩ mang đến cho tôi (Randy) và Rozanne một …

Read More »

Tài Sản Quí Báu Nhất Của Nhân Loại

KINH THÁNH “Cả Kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, (được Chúa hà hơi vào) có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình,  hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi …

Read More »

Làm Thế Nào Để Đuợc Tự Do Tài Chánh?

Hô Hấp Tài Chánh. Sự hô hấp thuộc linh nâng đỡ sức khỏe thuộc linh của chúng ta thế nào, thì “sự hô hấp tài chánh” giữ sự tự do tài chánh của chúng ta thế ấy. Chúng ta thở ra về mặt tài chánh bằng cách từ bỏ quyền …

Read More »