Thần Học

Chúng Tôi Tin

Từ năm 1933 -1945, Đức quốc xã dưới sự lãnh đạo của Adolf Hitler đã tiến hành khủng bố và tàn sát người Do Thái khắp Châu Âu. Mục tiêu của A. Hitler là xóa sổ người Do thái khỏi địa cầu. Hơn sáu triệu người Do thái đã bị …

Read More »

Rê-be-ca

Mẹ đáp rằng: Con ơi! Xin sự rủa sả đó để cho mẹ chịu; hãy cứ nghe lời mẹ, ra bắt hai dê con. Sáng thế ký 27:13 Trước khi chết, Áp-ra-ham đã ban tất cả gia tài cho con trai Y-sác. Ông cũng ra lệnh cho Ê-li-ê-se, người quản …

Read More »

Cái Chết Không Gây Đau Đớn

Thầy ơi, cho tôi hỏi: Quan điểm của Cơ đốc Nhân về hành động giết người không gây đau đớn đối với các bệnh nhân mà Y khoa không thể chữa trị, và tự vẫn dưới sự hỗ trợ của bác sĩ? Trả lời: Có một quan điểm mới nổi …

Read More »

Người Chiến Thắng

    Giô-suê lấy lưỡi gươm đánh bại… Xuất Ê-díp-tô Ký 17:13  Đây chính là những lời ghi chép đầu tiên về chiến thắng quân sự của Giô-suê. Trên hành trình từ Ai Cập đến Si-nai, quân A-ma-léc đã tấn công Y-sơ-ra-ên, và với sự cầu thay của Môi-se, A-rôn …

Read More »

Cơ Đốc Nhân Đánh Mất Niềm Vui

Tìm Thấy Niềm Vui Đã Mất Của Bạn Mục Sư Rick Warren “Vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh vậy.” (Rô-ma 14:17) Cái gì bạn có thể dễ dàng đánh mất nhất? Cặp kính …

Read More »

Sam-sôn

Sam-sôn thường bị đánh giá là một người “không dứt khoát,” tuy nhiên nhận định trên  không chính xác. Ông đã có những quyết định rất dứt khoát, song những quyết định đó thường không đúng đắn. Từ khi còn trẻ, ông đã quyết định phục vụ cho hai chủ …

Read More »

Đạo Đức Cơ Đốc (Phần tiếp theo)

Kỳ trước: http://nguonsuoitamlinh.net/dao-duc-co-doc.html  Đạo đức dưới lăng kính của Thần học. Trước khi có Kinh Thánh thì đạo đức đã có và tồn tại với con người và xã hội loài người (2). Đạo đức được Đấng tạo hóa phú cho con người theo luật lương tâm, điều này xem …

Read More »

Đạo Đức Cơ Đốc

Trước khi nói đến đạo đức Cơ đốc, chúng ta sẽ xem xét các khái niệm về đạo đức. Đạo đức là một hiện tượng xã hội phản ánh các mối quan hệ hiện thực bắt nguồn từ bản thân cuộc sống của con người. Đạo đức là tập hợp …

Read More »

Ê-va

A-đam gọi vợ là Ê-va, Ê-va nghĩa là sự sống vì là mẹ của cả loài người. (Sáng thế ký 3:20) A-đam có nghĩa là bụi đất, và cái tên này đồng nhất ông với sự chết (Sáng 3:19). Nhưng tên gọi Ê-va đồng nhất với sự sống và cũng …

Read More »

Người Nữ Có Tên Trong Gia Phả Của Chúa Jesus

Sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến. Giăng 4:22 Ngay khi đọc đến Giô-suê chương 2, rất có thể bạn sẽ nhớ về thảm bại tại Ca-đe Ba-nê-a (Dân 13-14) và nghĩ rằng: “Thất bại sẽ lặp lại đây!” Nhưng đừng vội kết luận. Nếu lịch sử trong Kinh …

Read More »