Thần Học

Bài Học Về Đa-ni-ên

Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Rô-ma 8:37 Khi đề cập đến Đa-ni-ên giữa vòng những người đọc Kinh Thánh, chúng ta có thể nghe những phản hồi khác nhau. Một số sinh viên nghiên cứu các sách …

Read More »

Đào tạo môn đồ hay tẩy uế Cơ đốc nhân?

Đào tạo môn đồ bằng cách ra đi, làm phép báp-têm, dạy dỗ Lời Đấng Christ và người môn đồ đó tiếp tục làm điều tương tự cho những người khác – đây chính là kế hoạch Đức Chúa Trời dành cho mỗi một chúng ta để ảnh hưởng đến …

Read More »

Lựa Chọn Là Một Trách Nhiệm

LỰA CHỌN CÁCH KHÔN NGOAN Cuộc sống là một chuỗi những lựa chọn cá nhân. Mỗi ngày chúng ta đều đối mặt với chúng. Chúng ta phải lựa chọn giữa A và B, lựa chọn chấp nhận hay từ chối một vấn đề nào đó, lựa chọn đứng về phía …

Read More »

Quyền Được Chết?

Thầy ơi, cho tôi hỏi: Quan điểm của Cơ đốc Nhân về hành động giết người không gây đau đớn đối với các bệnh nhân mà Y khoa không thể chữa trị, và tự vẫn dưới sự hỗ trợ của bác sĩ? Trả lời: Có một quan điểm mới nổi …

Read More »

Sự Cứu Rỗi

Sự sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. Giăng 3:19 Nhặt một hòn đá nằm dọc theo một con đường rừng và quan sát những con bọ bên dưới. Bật đèn nhà bếp lên …

Read More »

Nói Tiên Tri

Là được Đức Thánh Linh cảm động, nói tiên tri về việc tương lai, khác với những lối suy luận, đoán phỏng hoặc ba phải. Lời tiên tri chân thật là chứng cớ lớn của đạo thật. Đấng Christ xuống thế gian chịu chết là lời của các đấng tiên …

Read More »

Lời Cầu Nguyện Ý Nghĩa

    Lời cầu nguyện thanh thản là lời cầu nguyện do nhà thần học người Mỹ Reinhold Niebuhr (1892–1971) viết. Nó thường được trích dẫn là: Xin Chúa ban cho tôi sự thanh thản để chấp nhận những điều tôi không thể thay đổi, can đảm để thay đổi …

Read More »

Tin Có Nghĩa Gì?

Ai tin Đức Chúa Giê-su là Đấng Christ, thì sanh bởi Đức Chúa Trời. 1 Giăng 5:1 Mười hai người nam kết ước gặp nhau mỗi tuần để học Kinh Thánh. Khi học đến 1 Giăng 5:1, Chuck phát biểu: “Tôi muốn tin Chúa Giê-su là Christ, làm sao để …

Read More »

Nghe Và Xem

“Ngài lại phán rằng: Hãy cẩn thận về điều mình nghe. Người ta sẽ đong cho các ngươi bằng lường các ngươi đã đong cho, và thêm vào đó nữa.” (Mác 4:24) Trong những thế kỷ đầu tiên sau Công nguyên, hầu hết mọi người không có bản sao của …

Read More »

Đức Chúa Trời

Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Sáng thế ký 1:1 Hãy tưởng tượng Chúa toàn năng nhìn chằm chằm vào tấm bạt trống của những gì sắp trở thành vũ trụ. Nghệ sĩ siêu vĩ đại đã sẵn sàng với các công cụ của mình – nhưng …

Read More »