Thần Học

Điều Gì Quan Trọng Nhất?

“What comes into our minds when we think about God is the most important thing about us.” A. W. Tozer Điều gì xuất hiện trong tâm trí  khi chúng ta nghĩ về Đức Chúa Trời là điều quan trọng nhất cho chúng ta. A. W. Tozer viết thêm: “Lịch sử …

Read More »

Quyển Sách Quí Giá Nhất

SÁCH TRỜI Kinh Thánh là quyển sách đầy quyền năng, nó biến đổi đời sống con người từ xấu xa gian ác thành văn minh, tử tế cho những ai đọc và áp dụng. Đây là quyển sách được ưa chuộng nhất trên thế giới. Kinh Thánh làm cho người …

Read More »

Những Vật Mới Và Cũ Ở Trong Kho

Nếu bởi đức tin bạn tiếp nhận Chúa Giê-su làm Cứu Chúa và là Đức Chúa Trời của bạn, khi ấy bạn có thể cầu hỏi Cha thiên thượng về câu Kinh Thánh nào diễn tả đời sống của bạn và những gì bạn đã làm cho Ngài trong thế …

Read More »

Hãy Đánh Giá Xem Bạn Đang Ở Đâu

Để Biết Mình Sẽ Đi Đâu,  Hãy Đánh Giá Xem Mình Đang Ở Đâu Mục Sư Rick Warren “Chớ có ý nghĩ quá cao về mình, nhưng mỗi người phải khiêm tốn tự xét đúng theo mức độ đức tin mà Chúa đã ban cho mỗi người.” Rô-ma 12:3b Điều cản trở đầu tiên …

Read More »

Sinh Hoạt Chính Trị Và Bầu Cử Ở Mỹ

Thầy ơi cho tôi hỏi: CƠ ĐỐC NHÂN CÓ BỊ THU HÚT VÀO CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ? Trả lời:  Đây là một chủ đề thiết thực. Nhiều người có quan niệm rằng không nên tranh luận về chính trị với bạn bè hoặc người thân vì đề tài này dễ …

Read More »

Vâng Theo Những Gì Bạn Khám Phá Được Từ Kinh Thánh

Vâng theo những gì bạn khám phá được Kinh Thánh không nhằm cung cấp cho tâm trí của bạn những thông tin, nhưng là để thay đổi cuộc sống của chính bạn. Đức Chúa Giê-su phán rằng: “Nếu ai khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì sẽ …

Read More »

Hoa Kỳ Ở Đâu Trong Các Lời Tiên Tri?

Thầy ơi, cho tôi hỏi: HOA KỲ ĐƯỢC ĐỀ CẬP TRONG CÁC LỜI TIÊN TRI? Trả lời: Nhiều tín hữu người Mỹ bối rối không hiểu tại sao không có sự đề cập trực tiếp nào từ các lời tiên tri trong Kinh Thánh về đất nước của mình. Thật …

Read More »

TẬP CHÚ VÀO ĐỨC CHÚA TRỜI

Hỡi Y-sơ-ra-ên! hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Phục truyền. 6:4-5 Trong điều răn đầu tiên, Đức Chúa Trời truyền lệnh cho tuyển dân, “Trước mặt ta, …

Read More »

Tại sao nhiều người trẻ lìa bỏ niềm tin?

Câu hỏi: Tại sao nhiều người trẻ lìa bỏ niềm tin? Trả lời: Một khảo sát gần đây thực hiện bởi Nhóm Barna, một tổ chức nghiên cứu hàng đầu chú trọng vào mối liên hệ giữa niềm tin và văn hoá, cho thấy rằng ít hơn 1 phần trăm trong …

Read More »