The Beginning of the End-Sự Bắt Đầu Của Sự Cuối Cùng

Sự Bắt Đầu Của Sự Cuối Cùng

Rev. Joseph Liddick

English | Vietnamese ]

Đôi khi bạn có thể thấy nó đang đến. Có thể là thời tiết khi bạn nhìn coi những đám mây đen tụ lại với nhau và cảm thấy một sự đau nhức trong những khớp xương của bạn. Có thể nó là một sự nghỉ việc khi một huấn luyện viên thể thao bị bỏ đi sau vài mùa chơi thất bại và không nhận được sự nâng đỡ nào từ ban quản lý, những người hâm mộ, hay những cầu thủ. Có thể là một cửa hiệu bị phá sản sau những phong trào cạnh tranh và xói mòn căn cứ khách hàng của nó. Có thể nó là một sự chia rẽ trong nhà thờ sau vài tháng chọn ý kiến về những vấn đề không thỏa thuận được. Trong bất cứ trường hợp nào, tất cả những dấu hiệu đều ở đó. Bất cứ người nào nếu đã nhìn kỹ sẽ thì sẽ thấy rằng nó đang đến.

Chúa Giê-xu nói rằng sự trở lại của Ngài đến trái đất này sẽ giống nhiều như thế. Con người có thể nhìn thấy những dấu hiệu và biết rằng nó thì gần rồi, cũng giống như họ có thể quan sát một cây sung và biết rằng mùa hè gần đến bằng cách nhìn vào những cành và những cái lá non. Ngày và giờ thì không thể biết được, nhưng mùa vụ sẽ là bằng chứng cho tất cả những ai đang nhìn vào những dấu hiệu. Họ sẽ có khả năng thấy được nó đang tới. Vài dấu hiệu nào chúng ta nên cẩn thận quan sát?

Kinh Thánh cho biết rằng có ít nhất tám điều mà chúng ta nên cẩn thận quan sát:

1. Tình trạng chính trị náo động — Chúa Giê-xu đã nói rằng lúc bắt đầu những cơn đau đẻ của những ngày cuối cùng sẽ gồm có những trận chiến và tin đồn của những chiến tranh (Mác 13:8). Chỉ trong thế kỷ thứ hai mươi, chúng ta đã có hai chiến tranh thế giới, cái thứ hai trong hai chiến tranh được gọi là “chiến tranh để chấm dứt tất cả những chiến tranh.” Và mặc dầu sự thành lập Liên Hiệp Quốc để làm việc cho sự hòa bình của thế giới, đã có hơn 100 chiến tranh thuộc địa từ khi Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai. Mặc dầu Nga Quốc không còn là một sự đe dọa như là một sức mạnh vĩ đại, nhiều quốc gia khác lại có đường vào những vụ khí hạt nhân và phút chốc có thể đẩy thế giới tới những sự hỗn loạn bằng cách nhấn một cái nút. Sức lao động đã bắt đầu.

2. Những thiên-tai — Một cơn đau đẻ khác được Chúa Giê-xu nói đến là “những cơn động đất trong những nơi khác nhau, và những cơn đói kém” (Mác 13:8). Luôn luôn có những cơn động đất, những cơn đói kém, và những thiên-tai trên thế giới, nhưng thế kỷ này đã chứng kiến chúng nhiều hơn – những tai-họa với cường độ mạnh hơn. Chính chúng thì những điều này không thể gây nên sự lo lắng trong khải-huyền, nhưng được nhìn dọc theo những dấu hiệu khác, chúng cho biết rằng Thượng Đế đang cố gắng để gây nên sự chú ý của thế giới.

3. Tình trạng xã hội náo động — Thánh Phao-lô đã viết cho Ti-mô-thê rằng những ngày cuối cùng sẽ được đánh dấu bằng những lần khủng khiếp khi người ta trở thành những người yêu thích chính bản thân họ, những người yêu thích tiền bạc, thích khoe khoang, kiêu hãnh, lạm dụng, không vâng lời cha mẹ, không trung-thành, không thánh-thiện, không tình thương, không tha-thứ, vu-oan, không tự-chủ, tàn bạo, không là những người yêu thích điều tốt, phản bội, vội vàng, kiêu ngạo, và là những người yêu mến sở thích hơn là yêu mến Thượng Đế, có một dạng của sự sùng đạo nhưng lại từ chối quyền năng của nó (2 Ti-mô-thê 3:1-5). Chúa Giê-xu cũng nói rằng sẽ có một sự tăng lên về tính độc hại, và tình yêu của nhiều người sẽ trở nên lạnh nhạt (Ma-thi-ơ 24:12). Hãy đọc những báo, chúng thì ở đó rồi.

4. Sự từ bỏ tôn giáo — Chúa Giê-xu cho biết rằng trong những ngày cuối cùng nhiều người sẽ từ bỏ niềm tin (Ma-thi-ơ 24:10). “Đức tin một lần đã được truyền vào những thánh đồ” (Giu-đe 3) thì đang hao mòn từ từ qua thế kỷ này tới điểm mà Lời của Thượng Đế không còn có quyền lực trong trí óc của người ta nữa.

5. Tình trạng kinh tế bất ổn — Gia-cơ đã cảnh cáo những người giàu có rằng sự thịnh vượng của họ sẽ không giúp ích họ được trong những ngày cuối cùng (Gia-cơ 5:1-3). Khải Huyền 18 hình dung cảnh suy sụp của Babylon, một biểu tượng cho sự suy sụp của nền kinh tế thế giới. Nhiều vùng địa cầu đang kinh nghiệm điều này, và mặc dù những sự thịnh vượng mới trong nền buôn bán chứng khoáng của Mỹ, nó cũng bị tổn thương bởi vì những món nợ lớn và sự phụ thuộc toàn cầu. Nó không cần dùng một sự đẩy mạnh để đưa nền kinh tế thế giới vào một sự quay vòng.

6. Sự tái sanh của Y-sơ-ra-ên — Một số chỗ trong sách Cựu Ước nói đến sự tái sanh của dân Y-sơ-ra-ên vào những ngày cuối cùng, đặc biệt là sách Ê-xê-chi-ên 37. Ê-sai 66:8 còn nói rằng nó sẽ được sanh ra “trong một ngày,” mà đã đi qua vào ngày 14 tháng Năm, năm 1948. Kể từ đó Thượng Đế đã đồng hóavào một dân tộc Do Thái gồm nhiều nền văn hóa và ngôn ngữ, và đã bảo tồn họ qua năm trận chiến với những láng giềng Ả-rập của họ. Người ta đã giác ngộ và xây dựng lại những hủy hoại xưa của những thành phố, tĩnh, và làng phố cổ. Tất cả điều này là một sự huyền diệu lớn mà chỉ ra cách không nhầm lẫn cho vai trò chiến lược của dân Y-sơ-ra-ên trong kế hoạch của Thượng Đế vào những ngày cuối cùng.

7. Sự truyền bá phúc âm — Chúa Giê-xu nói rằng “Trước hết Phúc Âm phải được rao truyền tới tất cả các dân tộc” (Mác 13:10). Chưa bao giờ trong lịch sử mà có một sự cố gắng tập trung như vậy để thỏa mãn Mệnh-lệnh Vĩ-đại như trong những ngày hướng về sự bắt đầu của mười thế kỷ mới.

8. Sự tăng lên về những người chống Chúa Giê-xu — Đây là một dấu hiệu mà được lập lại trong Cựu Ước (Đa-ni-ên 7), những sự giảng dạy của Chúa Giê-xu (Mác 13:14f.), Những lá thư của Phao-lô (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:3-12), và sách Khải-huyền (13:1-18). Người chống Chúa Giê-xu là một hình dáng thuộc khải-huyền mà sẽ tiến đến quyền lực thế giới vào những ngày cuối cùng. Ông ta sẽ điều khiển kinh tế và tôn giáo thế giới, và sẽ trả tiền công chiến tranh chống lại nhà thờ và dân Y-sơ-ra-ên. Nhiều người đã tìm kiếm để nhận biết ông ta qua nhiều năm với hình dáng đương thời nào đó, cách không nghi ngờ vài người giống với những phẩm chất của ông ta ở mức độ nào đó. Tuy nhiên, ông ta có thể sống ngay bây giờ và chỉ đợi đến lúc thuận tiện để nắm chính quyền.

Tôi có thể làm gì?

Bạn có thể đọc được những dấu hiệu không? Bạn có sẵn sàng cho sự trở lại gần đến của Chúa Giê-xu chưa? Bạn có thể chuẩn bị tấm lòng của bạn cho sự trở lại của Chúa Giê-xu ngay bây giờ nếu bằng đức tin bạn sẽ:

Thừa nhận rằng tội lỗi của bạn chia rẽ bạn khỏi Thượng Đế thánh thiện; ăn năn về tội lỗi của bạn; hiểu rõ rằng Thượng Đế yêu thương bạn nhiều đến nỗi Ngài đã cho Con của Ngài xuống chết cho bạn và Ngài đã sống lại từ cõi chết trong sự chiến thắng; và cuối cùng hãy nhận Chúa Giê-xu vào cuộc đời bạn bằng đức tin. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng nếu bạn “xưng Đức Chúa Giê-xu ra bằng miệng của bạn và lòng bạn tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì bạn sẽ được cứu” (Rô-ma 10:9). Bạn có thể làm điều này ngay bây giờ bằng lời cầu nguyện sau đây:

Cám ơn, Thượng Đế, vì Ngài đã cho Con một của Ngài xuống chết thay cho con. Con biết rằng không có Con của Ngài thì con sẽ bị tách xa khỏi Ngài mãi mãi vì những tội lỗi của con. Con hối hận về những tội lỗi của con và mời Ngài vào cuộc đời của con để làm Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của con. A-men.

Đừng để bị rơi vào tình trạng không biết trước, giống như những người trong thời đại của Nô-ê và Lot (Ma-thi-ơ 24:37-39). Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự cảnh cáo dư dật để chúng ta có thể tìm đến Ngài và tham dự vào sự trở lại của Ngài.

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di

 

© 2003 Good News Publishers. Used by permission. 
Translated by permission of Good News Publishers 
1300 Crescent Street 
Wheaton, IL 60187 
U.S.A.

The Beginning of the End

Rev. Joseph Liddick

[ English | Vietnamese ]
Sometimes you can see it coming. Maybe it is the weather as you watch the dark clouds gathering and feel an ache in your joints. Maybe it is a firing as a coach is let go after several losing seasons and receiving no support from management, fans, or players. Maybe it is a store going out of business after competition moves in and erodes its customer base. Maybe it is a church split after months of taking sides on non-negotiable issues. In any case, the signs were all there. Anyone who looked hard enough could see it coming.

Jesus said that His return to this earth would be a lot like that. People would be able to watch the signs and know that it is near, just as they could observe a fig tree and know by its tender twigs and leaves that summer was just around the corner. The day and hour cannot be known, but the season should be evident for all who are looking at the signs. They should be able to see it coming. What are some of those signs we should be watching for?

The Bible indicates that there are at least eight things we should be watching for:

1. Political unrest–Jesus said that the beginning birth pangs of the last days would include wars and rumors of wars (Mark 13:8). In the twentieth century alone we had two world wars, the second of which was called “the war to end all wars.” And in spite of the establishment of a United Nations to work for world peace, there have been more than 100 regional wars since World War II. Although Russia no longer is a threat as a superpower, many other nations have access to nuclear weapons and instantly could plunge the world into chaos with the push of a button. Labor has begun.

2. Natural disasters–Another birth pang mentioned by Jesus was “earthquakes in various places,… and famines” (Mark 13:8). There have always been earthquakes, famines and other natural disasters in the world, but this century has witnessed more of them–disasters with greater intensity. By themselves these may not be cause for apocalyptic concern, but viewed alongside the other signs, they indicate that God is trying to get the world’s attention.

3. Social unrest–Paul wrote to Timothy that the last days would be marked by terrible times when people would be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, and lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power (2 Timothy 3:1-5). Jesus also said there would be an increase of wickedness and the love of many would grow cold (Matthew 24:12). Read the papers, we’re already there.

4. Religious apostasy–Jesus indicated that in the last days many will turn away from the faith (Matthew 24:10). The “faith which was once delivered unto the saints” (Jude 3) slowly has been eroded throughout this century to the point where the Word of God no longer has any authority in the minds of people.

5. Economic instability–James warned those with riches that their wealth would be of no help to them in the last days (James 5:1-3). Revelation 18 pictures the fall of Babylon, an allegory for the collapse of the world’s economy. Many areas of the globe are experiencing this, and in spite of new highs in the U.S. stock market, it too is vulnerable because of high deficits and global dependence. It would not take a big push to plunge the world’s economy into a tailspin.

6. The rebirth of Israel–A number of Old Testament texts point to the rebirth of the nation of Israel in the last days, most notably Ezekiel 37. Isaiah 66:8 even says that it will be born “in a day,” which came to pass on May 14, 1948. Since then God has assimilated into one nation Jews of many cultures and languages and preserved them through five wars with their Arab neighbors. The people have reclaimed and rebuilt the old wastes of ancient cities, towns, and villages. All of this is a major miracle that points unmistakably to Israel’s strategic role in the Lord’s scenario for the last days.

7. Evangelistic permeation–Jesus said that “the Gospel must first be preached to all the nations” (Mark 13:10). Never in history has there been such a concentrated effort to fulfill the Great Commission as in the days leading up to the start of the new millennium.

8. The rise of the Antichrist–This is the one sign that is repeated in the Old Testament (Daniel 7), the teachings of Jesus (Mark 13:14f.), the writings of Paul (2 Thessalonians 2:3-12), and the book of Revelation (13:1-18). Antichrist is an apocalyptic figure that will rise to world power in the last days. He will control the world’s economy and religion and will wage war against the church and Israel. Many have sought to identify him through the years with some contemporary figure, as some undoubtedly have resembled his qualities to some degree. Nevertheless, he may be alive right now and just waiting for the right moment to seize power.

What can I do?

Can you read the signs? Are you ready for Jesus’ imminent return? You can prepare your heart for Jesus’ return right now if in faith you will:

Recognize that your sin separates you from a holy God; repent from your sin; realize that God loves you so much that He sent His Son to die for you and raised Him from the dead in victory; and finally receive Jesus into your life by faith. The Bible tells us that if you “confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved” (Romans 10:9). You can do this right now by praying the following prayer:

Thank you, God, for sending your only Son to die for me. I know that without Him I would be separated from You forever by my sins. I repent from my sins and invite You into my life to be my Lord and Savior. Amen.

Don’t be caught unaware, like the people in Noah’s and Lot’s day (Matthew 24:37-39). The Lord has given us ample warning so we can look for Him and anticipate His return.

 

© 2003 Good News Publishers. Used by permission. 
Translated by permission of Good News Publishers 
1300 Crescent Street 
Wheaton, IL 60187 
U.S.A.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *