Thế Giới Và Hội Thánh Đang Đi Về Đâu? – Phần Hai

Bài trước: http://nguonsuoitamlinh.net/the-gioi-va-hoi-thanh-dang-huong-den-dau.html

Thế Giới Và Hội Thánh Đang Đi Về Đâu? – Phần Hai

 

Trong Phần 1, chúng ta đã xem những gì Kinh Thánh cho chúng ta biết sẽ diễn ra trong thời kỳ cuối cùng ngay trước khi Chúa Giê-su Christ tái lâm. Trọng tâm của chúng tôi đề cập đến  những người đã từ chối Cơ đốc giáo, chối bỏ Chúa Giê-xu Christ, và con đường cứu rỗi mà Ngài đã cung cấp cho tất cả những ai sẵn sàng chấp nhận.  Chúng tôi lưu ý rằng những người từ chối con đường của Đấng Christ để nhân loại được hòa giải với Đấng Tạo hóa của mình đã chuyển sang chủ nghĩa thần bí dưới hình thức thuyết phiếm thần. Họ thay thế Đức Chúa Trời chân thật và hằng sống, Đấng Tạo Hóa của chúng ta, bằng chính họ (Rô-ma 1). Họ đã tiếp nhận  lời nói dối mà Satan đã dùng để đánh lừa Ê-va (xem Sáng thế ký 3) và đang chuẩn bị chấp nhận lời tuyên bố của Antichrist xưng mình là Đức Chúa Trời, như được cảnh báo trong 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:3-4,  “Mặc ai dùng cách nào, cũng đừng để họ lừa dối mình. Vì phải có sự bỏ đạo đến trước, và có người tội ác, con của sự hư mất hiện ra,  tức là kẻ đối địch, tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lạy, rất đỗi ngồi trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời. ”

Chúng tôi đã phân tích sách Cơ đốc giáo và chống Cơ đốc giáo trong cuộc xung đột cuối cùng  của Samuel Andrews  và phương pháp nghiên cứu Kinh Thánh của ông về thời kỳ cuối cùng. Ông quan sát xem liệu những gì Kinh Thánh nói sẽ xảy ra có được thể hiện ở một mức độ nào đó trong thời đại của ông hay không. Ông đã tìm thấy những trường hợp về hầu hết mọi sự lừa dối mà Kinh Thánh đã cảnh báo. Sự khác biệt duy nhất giữa thời đại của ông  và của chúng ta là hệ thống thế giới và ma quỷ đã mở rộng những sự lừa dối của chúng theo cấp số nhân. Những gì chỉ mới bắt đầu xuất hiện cách đây 120 năm đã trở nên trắng trợn ngày nay. Tôi cho rằng cụm từ “được chôn giấu trong một tầm nhìn rõ ràng” mô tả chính xác nhất những sự lừa dối mà Kinh Thánh đã cảnh báo đang diễn ra.

 

Hiệp hội Thanh Niên Cơ đốc (Young Men’s Christian Association, viết tắt YMCA)

Các tín ngưỡng thần bí của phương Đông như Ấn Độ giáo và Phật giáo đã thay thế các tín ngưỡng Cơ đốc truyền thống ở phương Tây. Một trong hàng trăm ví dụ về  “được chôn giấu trong một tầm nhìn rõ ràng” là Hiệp hội Thanh Niên Cơ đốc (Young Men’s Christian Association, viết tắt YMCA). Nó đã trở thành một trung tâm phổ biến cho các bài học Yoga. Hầu hết mọi người ngày nay không thể cho bạn biết các chữ cái YMCA là viết tắt của danh từ nào. Nhiều người suy đoán rằng Y có thể là viết tắt của Yoga. Thanh thiếu niên ngày nay không nhận thức được cơ sở thuộc linh cho các thuật ngữ tôn giáo phương Đông mà họ đã thêm vào vốn từ vựng của mình (ví dụ: nghiệp chướng, cầu thần chú, sự hiện thân, diva, bậc thầy, cõi niết bàn).

 

Thuyết phiếm thần

Trong Phần 1, sự tập trung chủ yếu là thế giới bị lôi cuốn vào thuyết phiếm thần là niềm tin rằng mọi thứ và mọi người đều là Đức Chúa Trời. Đó là kết quả có thể lường trước được do sự từ chối của thế giới đối với Chúa Giê-su Christ và do đó bị lôi kéo vào tôn giáo của Antichrist. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét ngắn gọn tình trạng của Cơ đốc giáo vào thời của Samuel Andrews khi nó bị thế giới ảnh hưởng, sau đó chúng ta sẽ so sánh nó với tình trạng của hội thánh ngày nay.

 

Sự bội đạo

Andrews đề cập đến Khải Huyền chương 2. Ở đây Chúa Giê-su đang phán dạy cho hội thánh Ê-phê-sô. Mặc dù hội thánh đang làm nhiều việc tốt, nhưng Chúa Giê-su cảnh báo: “Ta có điều này quở trách ngươi, đó là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu của mình”. Andrews kết nối việc  hội thánh đang trôi tuột khỏi tình yêu dành cho Chúa Giê-su với sự bội đạo: “Chính vì mất đi tình yêu/lòng kính mến ban đầu, không phải do sai lầm về giáo lý, mà chúng ta tìm thấy căn nguyên của sự bội đạo lúc ban đầu, và là chìa khóa cho toàn bộ lịch sử tiếp theo của  hội thánh. Sau đó hội thánh bắt đầu xa cách thuộc linh với Đấng làm Đầu, và tình trạng này không thể  chấm dứt cho đến khi tình yêu ban đầu được khôi phục.”

Andrews định nghĩa về sự bội đạo: “Sự bội đạo, hay bỏ đạo, nghĩa là xa rời một số tiêu chuẩn nhất định, nó là một cuộc đào tẩu. Điều đó có nghĩa là sự tụt lùi khỏi vị thế đích thực của  hội thánh như được Đức Chúa Trời chỉ định. Ý nghĩa tổng quát này không xác định được mức độ bội đạo hay bỏ đạo, cho dù là phủ nhận hoàn toàn hay một phần lẽ thật. Sứ đồ Phao-lô phân biệt hai hình thức bội đạo, một là sự băng hoại của Cơ đốc giáo, hai là sự bác bỏ tuyệt đối đức tin Cơ đốc. Sự sa ngã bắt đầu bằng sự đánh mất tình yêu ban đầu.”

Khi Chúa Giê-su phán dạy cho các hội thánh trong sách Khải Huyền, Ngài đang hành xử trong  tư cách là Đấng làm Đầu hội thánh. Ngài đang nói chuyện với thân thể của Ngài. Khi tình yêu thương của thân thể đối với Ngài giảm đi, thì sự vâng lời của nó đối với Ngài cũng suy giảm, dẫn đến việc thân thể làm việc riêng mà không phục tùng Đấng làm Đầu.

Đó là cách mà sự bội đạo, theo nghĩa hư hỏng của nó phát triển. Đó là sự từ bỏ lẽ thật thông qua hành động không còn  kính yêu và vâng phục các chỉ dẫn của Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi chúng ta. Andrews xác định phần lớn những gì đã ảnh hưởng đến hội thánh vào thời của ông. Đó là tình trạng của hội thánh trong thế gian và tinh thần thế gian đi vào trong hội thánh, tất cả đều do việc bị trôi lạc khỏi Đấng làm Đầu. Kinh Thánh cảnh báo, “Vậy nên, chúng ta phải càng giữ vững lấy điều mình đã nghe, e kẻo bị trôi lạc chăng” (Hê-bơ-rơ 2:1).

Lời cảnh báo của Đấng làm Đầu hội thánh đã không được chú ý vào thời đó và ngay cả hôm nay. Vì vậy sự trôi lạc khỏi giáo lý thuần chánh của Kinh Thánh đã trở thành một trận lở đất lớn về mặt thuộc linh trong thời đại của chúng ta; nó chôn vùi lẽ thật của Lời Chúa theo mọi cách thức ma quỷ có thể có. Nếu bạn đã theo dõi bản tin định kỳ của The Berean Call (TBC) trong một khoảng thời gian nhất định, hoặc trong một thập kỷ trước khi bắt đầu mục vụ của TBC vào năm 1992, chắc bạn đã quen thuộc với cuốn sách Sức Quyến Rũ Của Cơ đốc giáo. Trong trường hợp đó, bạn đã được biết khá nhiều về tà giáo và các giáo sư giả đang lan truyền giáo lý sai trật của họ vào trong hội thánh. Đôi khi điều này có thể làm cho chúng ta nản lòng, giống như phải bơi trong đầm lầy. Đó chắc chắn là một công việc gây mệt nhọc, với những con đỉa khó chịu bám vào cơ thể khi di chuyển. Vì vậy, tôi sẽ liệt kê hầu hết niềm tin hoặc quan điểm trái với giáo lý Cơ đốc chính thống. Chúng sẽ nhanh chóng được đề cập trong bài viết này.

Mặt khác, có rất nhiều lời khích lệ về những gì Chúa đã phán dạy chúng ta.  Kinh Thánh đưa ra các cảnh báo, “Hãy giữ, kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi” (Ma-thi-ơ 24: 4). Hoặc, “Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối, và đạo lý của quỉ dữ” (1 Ti-mô-thê 4: 1). Hoặc “vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành, nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình, bịt tai không nghe lẽ thật, mà xây hướng về chuyện huyễn” (2 Ti-mô-thê 4: 3-4). Hay Phao-lô ân cần nhắc nhở hội thánh: “còn tôi biết rằng sau khi tôi đi, sẽ có muông sói dữ tợn xen vào trong vòng anh em, chẳng tiếc bầy đâu; lại giữa anh em cũng sẽ có những người nói lời hung ác dấy lên, ráng sức dỗ môn đồ theo họ.  Vậy, hãy tỉnh thức, nhớ lại rằng trong ba năm hằng đêm và ngày, tôi hằng chảy nước mắt ra mà khuyên bảo cho mọi người luôn” (Công vụ: 20: 29-31). Sách Giu-đe cũng cảnh báo, “trong các thời kỳ sau rốt, sẽ có mấy người hay nhạo báng làm theo lòng ham muốn không tin kính của mình” (câu 18)! Chúa Giê-su dạy: “khi Con Người đến, há sẽ thấy thấy đức tin trên mặt đất chăng?” (Lu-ca: 18: 8). Từ những lời cảnh báo trên đây, chúng ta có thể thấy các niềm tin sai lạc (dị giáo) không bao giờ trở nên nhàm chán với con người, mặc dù các thời kỳ bội đạo sẽ không hề dễ chịu chút nào.

Nếu bạn không biết chắc chắn về sự bội đạo sẽ xảy ra và đang suy nghĩ theo những câu Kinh văn “tích cực” hơn, chẳng hạn như sự phục hưng toàn cầu và sự ăn năn của các quốc gia đang chờ đợi được diễn ra — và những câu đó không khiến bạn dừng lại — Kinh Thánh còn đưa ra hàng chục câu khác. Tuy nhiên, thay vì xem xét vô số dị giáo ngày nay, tôi muốn chia sẻ một quan điểm mà tựa đề sách của Samuel Andrews đã thúc đẩy.

Khi đọc tác phẩm Cơ đốc giáo và chống Cơ đốc giáo trong cuộc xung đột cuối cùng, khiến tôi tin rằng hai thực thể đó sẽ ở trong một trận chiến chung cuộc khi Chúa Giê-su quay trở lại để tiêu diệt tất cả những kẻ mà Satan đã tập hợp chống lại Ngài. Satan sẽ tập hợp đạo quân của nó, lôi kéo dân chúng vào muôn vàn sự lừa dối trong những thiết bị công nghệ, những trò gian lận trên mọi lĩnh vực, những lời dụ dỗ, những lời nói dối, sự bẻ cong Kinh Thánh, những tiên tri giả và giáo sư giả, những lời sùng bái về nó, sự hấp dẫn của nó đối với dục vọng của con người – và đặc biệt là bản ngã của con người, tất cả mọi thứ được nó sử dụng để lôi kéo dân cư trên đất.

Những sự lừa dối đó không chỉ nắm lấy những người đã từ chối Chúa Giê-su Christ mà còn cả những tín đồ bị Satan gài bẫy. Nó đã từng là “thiên sứ sáng láng” với vô số dấu lạ và sự dối trá. Mục tiêu của tôi là cho thấy mối liên hệ giữa những lừa dối đa dạng đó như thế nào và phương cách chúng sẽ hội tụ để thúc đẩy sự phát triển, chấp nhận tôn giáo và vương quốc của Antichrist.

Công giáo La Mã

 

Tôi thấy các sự lừa dối của Satan trên đây giống như một trận cuồng phong hoàn hảo. Nó có nhiều yếu tố kết hợp với nhau để tạo ra một thứ gì đó gây chết chóc nhiều hơn so với những gì người ta có thể nhìn thấy nơi một cơn bão bình thường. Đây chỉ là một số thực thể đa dạng được chuẩn bị toàn bộ hoặc một phần để đóng góp vào vương quốc của Antichrist. Hãy bắt đầu với giáo hội Công giáo La Mã, nơi chứa đầy những yếu tố thiết yếu ủng hộ cho một vương quốc thù nghịch với Đức Chúa Trời. Trước hết, Giáo hội Công giáo tự coi mình là người đứng đầu Cơ đốc giáo. Giáo hoàng của nó được gọi là đại diện của Chúa Giê-su. Lai thế học của nó thì khác với Lai thế học của Cải Chánh giáo. Giáo hội này đã thay thế vị trí của Israel và cố gắng thiết lập vương quốc của Đấng Christ kể từ thời điểm Hoàng đế Constantine của La Mã qui đạo trong khi các giáo hoàng luân phiên thống trị các vương quốc của thế giới.

Về căn bản Công giáo tiếp nhận thuyết thần bí và thuyết phiếm thần thông qua các Giáo phụ như: Desert, Ignatius Loyola của Dòng Tên; và trong thời gian gần đây là Thomas Merton, một tu sĩ Phật giáo / Công giáo; cũng như Henri Nouwen, vị linh mục trong số những nhà truyền giáo hàng đầu được ưa thích. Một mối liên hệ trực tiếp hơn với phiếm thần giáo được tìm thấy trong Sách Giáo lý Công giáo mới cập nhật viết: “Vì Con Đức Chúa Trời đã trở thành người để chúng ta có thể trở thành Đức Chúa Trời, và Con Một của Đức Chúa Trời muốn chúng ta chia sẻ thần tính của Ngài. Ngài đã giả định bản chất của chúng ta, để khi tạo ra con người, có thể khiến loài người trở thành thần linh.” Những trích dẫn đó, được các tác giả Thomas Aquinas và Athanasius liệt kê trong sách giáo lý chính thức của Giáo hội.

Giáo phái  Mormon

Còn nhiều điều có thể được trích dẫn liên quan đến Giáo hội Công giáo La mã. Những giáo lý sai trật của nó đã  góp phần vào “trận cuồng phong hoàn hảo” này. Tuy nhiên, tôi chắc rằng bạn sẽ thấy hình ảnh một tỷ rưỡi người Công giáo đang được thiết lập để tiếp nhận tôn giáo phiếm thần và vương quốc của Antichrist. Hãy chuyển sang một tổ chức giáo hội đang cố gắng cạnh tranh với Giáo hội La mã về quyền lực và tiền bạc, đó là Giáo hội Các Thánh Hữu Ngày Sau Của Chúa Giê-su Christ hay còn gọi là giáo phái  Mormon. Niềm tin cơ bản của giáo phái này là con người có thể làm việc theo cách của mình để trở thành Thượng đế. Như một câu nói được cho là Brigham Young đã nhận được từ các vị thần của Mormon, ông tuyên bố, “Đức Chúa Trời đã tạo ra bạn và tôi với mục đích trở thành những vị thần giống như chính Ngài… trở thành những vị thần giống như Cha chúng ta ở trên trời” và ông nói thêm, “Satan đã nói sự thật với Ê-va khi cám dỗ bà ăn trái cấm. Tôi không trách Ê-va trong câu chuyện này. Đó là cách chúng ta trở thành thần thánh.” Những người Mormons rõ ràng đã chuẩn bị trong tâm trí để chấp nhận những lời nói dối dựa theo phiếm thần giáo của Antichrist. Họ cũng tin rằng họ sẽ là những nhà cai trị của chính phủ toàn cầu được thành lập vào những ngày cuối cùng như là vương quốc của Đức Chúa Trời trên trái đấtKhông có gì là quá xa vời đối với những người Mormon để họ tín thác vào đó, bởi vì họ được dạy bảo rằng giáo lý Mormon càng phi thực tế  đối với họ bao nhiêu, thì niềm tin của họ càng lớn khi họ tin vào điều đó. Điều này bao gồm việc chấp nhận các giáo lý  sai lạc của Mormon mà hoàn toàn không có bằng chứng nào từ Kinh Thánh, khảo cổ, ngôn ngữ, địa lý hoặc nhân chủng học để hỗ trợ cho các tuyên bố của họ.

 

Phong trào Lời / Đức tin, tin lành thịnh vượng và chữa lành

Còn với những người thuyết giảng về Lời / Đức tin, tin lành thịnh vượng và chữa lành, thì tính chất thần linh là một phần quan trọng trong sự thâm hiểm của họ. Một trong những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng của họ đã tuyên bố: “Giống như chó có chó con, và mèo có mèo con, Đức Chúa Trời cũng có những vị thần nhỏ hơn.” Kenneth Copeland nói, “con người được tạo ra với một đẳng cấp thần thánh. Chúng ta có cùng đẳng cấp với các vị thần”. Năm ngoái, trong các cuộc hội thảo tại hội nghị The Berean Call, chúng tôi đã đề cập đến một cuộc họp trước đó của gần 50.000 thanh niên tại một sân vận động ở Orlando, Florida. Buổi họp mặt có chủ đề là The Send (người được sai đi). Mục đích buổi họp là sai phái/gởi đi những người trẻ tuổi ra cánh đồng truyền giáo, bắt đầu từ khu vực lân cận, trường học, cộng đồng của họ, quốc gia của họ, và đến tận cùng trái đất. Có gì sai với mục đích này không?

Chủ nghĩa thống trị vương quốc

 

Những người tham gia cuộc họp The Send trên đây là những người theo chủ nghĩa thống trị vương quốc. Họ đại diện cho: YWAM, Giáo hội Bethel và  chủng viện School of Supernatural Ministry thuộc giáo hội này,  Phong trào Cải chánh Tông đồ Mới, và nhiều nhà thuyết giảng Lời / Đức tin. Những nhân vật lãnh đạo cao tuổi của sự kiện này được giới thiệu là “những người quyền năng của Đức Chúa Trời”. Họ bao gồm các tiên tri giả và giáo sư giả như Benny Hinn, Rodney Howard-Browne, Lou Engels, Bill Johnson, và Loren Cunningham.

Vậy thì những người theo chủ nghĩa thống trị vương quốc tin gì? Họ tin rằng Chúa Giê-su, với tư cách là Đầu hội thánh, đã chỉ định thân thể Ngài để cai quản thế giới trong sự vắng mặt của Ngài và thiết lập vương quốc của Ngài để chờ đợi Ngài trở lại. Những người tham gia vào sự kiện này đang kêu gọi một sự phục hưng trên toàn thế giới. Đó cũng là lời kêu gọi của những người theo giáo  phái Ngũ tuần và ân tứ  tham gia vào phong trào Latter-rain Manifest Sons of God vào những năm 1940, và sau đó là các phong trào như Toronto Blessing, the Brownsville Revival, the Kansas City Prophets, IHOP (the International House of Prayer,) và  the New Apostolic Reformation.

Những người theo chủ nghĩa thống trị vương quốc tin rằng một cuộc phục hưng Cơ đốc giáo trên toàn thế giới sẽ giao cho họ những trách nhiệm quan trọng. Tôi đã phỏng vấn một thanh niên đang theo học để thành mục sư tại chủng viện Bethel School of Supernatural. Anh đang học năm thứ ba. Tôi hỏi anh ấy về lai thế học.  Anh ấy không biết thuật ngữ này có nghĩa là gì. Không có gì để ngạc nhiên, vì ở đó không dạy về lai thế học trong Kinh Thánh. Môn học này sẽ cản trở chương trình nghị sự chủ nghĩa thống trị vương quốc của trường. Sau đó tôi nói với anh ấy rằng tôi hiếu kỳ muốn biết về việc các nhà thuyết giáo của trường này đề cập đến sự phục hưng sắp tới trên toàn thế giới, và anh có thể cho tôi biết điều đó được tìm thấy ở đâu trong Kinh Thánh không? Anh ấy không có câu trả lời chắc chắn. Tôi hỏi anh ấy, theo Kinh Thánh thì vương quốc tiếp theo sẽ đến là gì? Anh ta dường như giật mình hơn khi tôi thông báo với anh rằng đó sẽ là “vương quốc của Antichrist.” Nhiều Cơ đốc nhân trẻ của chúng ta, không biết Lời Chúa bày tỏ gì về Những Ngày Cuối Cùng, đang được tuyển dụng để đóng góp vào sự phát triển của tôn giáo và vương quốc của “con người vô pháp – con thú”. Tôi không tin một Cơ đốc nhân chân chính có thể mất đi sự cứu rỗi của mình, nhưng tôi tin rằng bằng cách bị mua chuộc qua sự lừa dối của Satan, cuộc sống và thành quả của một tín nhân có thể bị hủy hoại.

Trong bản tin của tháng tới, chúng tôi sẽ đề cập đến hai yếu tố khác của trận cuồng phong hoàn hảo đang khiến nhiều người Tin lành bảo thủ (conservative evangelicals)  lạc lối trong đức tin thuần chánh và vô hình trung tham gia  vào các hoạt động xây dựng vương quốc của Antichrist.

TBC

CHÚ THÍCH

The Berean Call (TBC)  được hiểu là Sự Kêu Gọi Của Người Bê-rê, lấy từ ý tưởng của Công vụ 17:11, Những người ở thành Bê-rê có ý hẳn hoi hơn người Tê-sa-lô-ni-ca, đều sẵn lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng tra xem Kinh thánh, để xét lời giảng có thật chăng.”

The Berean Call là một bản tin được phát hành định kỳ (Newsletter) cho các thành viên trong tổ chức.

DominionistsNhững người theo chủ nghĩa thống trị. Họ xây dựng nền thần học thống trị. Viện dẫn  Kinh Thánh, họ nhấn mạnh rằng trong đó Đức Chúa Trời đã ban cho con người “quyền thống trị” thế giới tự nhiên và sự sống trong đó. Họ tin rằng điều này cho phép họ khai thác trái đất. Hơn nữa, “những người theo chủ nghĩa thống trị” đã mở rộng điều này để biện minh cho sự cai trị thần quyền trên xã hội.

Conservative evangelicals: tạm dịch là những người tin lành bảo thủ.  Tuy nhiên bảo thủ ở đây không mang nghĩa cố chấp, nhưng hàm ý là bảo vệ những giá trị thuần chánh, truyền thống của phúc âm.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *