Thờ Phượng Chúa

Thờ Phượng Chúa

 

Đức Chúa Trời là thần linh, nên những người thờ phượng Ngài phải thờ phượng bằng tâm linh và chân lý. ” (Giăng 4:24a)

Kinh Thánh cho biết mục đích Đức Chúa Trời tạo dựng con người là để làm vinh hiển danh Ngài. Con dân Chúa làm vinh hiển danh Chúa qua nếp sống đạo hằng ngày. Một trong những cách bày tỏ lòng tạ ơn Chúa là tôn thờ Ngài qua sự thờ phượng. Thờ phượng cũng là mục đích đầu tiên của Hội Thánh Chúa ở trên đất. Sự thờ phượng Chúa của con dân Chúa ngày nay đã bị thay đổi rất nhiều về hình thức lẫn nội dung. Thờ phượng là gì? Thờ phượng không phải giới hạn trong một thời gian tại một địa điểm, được trình bày trong nghi lễ bằng một bài hát, lời cầu nguyện, hay lắng nghe một bài giảng. Thờ phượng thật là một đời sống bày tỏ mối liên hệ tâm linh liên kết với thánh linh của Chúa trong từng giây phút của cuộc đời. Thế nào là thờ phượng hợp lẽ? Sách Rô-ma 12:1-2 dạy: “Vậy thưa anh em, bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, tôi nài xin anh em dâng thân thể mình làm sinh tế sống, thánh khiết và đẹp lòng Đức Chúa Trời, đó là sự thờ phượng phải lẽ(u) của anh em. Đừng khuôn rập theo đời nầy, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình, để phân biệt đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. 

Sự thờ phượng đúng cách hay hợp lẽ mà Ðức Chúa Trời đẹp lòng đó là thờ phượng Chúa bằng tâm linh và lẽ thật của Lời Ngài. Mời bạn cùng tôi suy gẫm ba yếu tồ cần yếu trong sự thờ phượng hợp lẽ qua sự dạy dỗ của Thánh Kinh.

1. Hướng Tâm Linh Ðến Chúa. Giăng 4:24a chép: “Đức Chúa Trời là thần linh, nên những người thờ phượng Ngài phải thờ phượng bằng tâm linh và chân lý.” Chúng ta cần liên kết ở trong Ngài. Sự thờ phượng thật là tâm linh của chúng ta đáp ứng với Thánh Linh của Chúa. Sự kết hợp các nguyên tố của con người. Thể xác (body), tâm hồn (soul), và tâm linh (spirit). Thông thường, tâm trí con người sẽ được tập trung sau 10-15 phút chú ý. Khả năng tập trung tâm trí của người lớn kéo dài từ 20-30 phút. Còn với trẻ em dưới 12 tuổi thì khả năng tập trung chỉ kéo dài khoảng 10-12 phút mà thôi. Bởi thế, các lớp học thường chỉ kéo dài khoảng 45-50 phút rồi phải nghỉ 10 phút.

Bạn hãy tập chú tâm đến Chúa mỗi khi thờ phượng Ngài ở tại nhà, trong phòng riêng, nơi thanh vắng, hay trong ngôi thánh đường. Nhất là trong nhà thờ, hãy hướng tâm linh mình đến Chúa để thờ phượng Ngài và tham dự tất cả các tiết mục cách nghiêm túc, vui vẻ, kỉnh kiền. Hãy điều chỉnh thái độ thờ phượng của bạn để làm vui lòng Chúa mỗi khi đến với Ngài.

2. Yêu Kính Chúa. Mathiơ 22:37 chép: “Đức Chúa Jêsus đáp: “‘Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. ’” Khi Chúa Giê-su phán dạy điều răn nầy, Ngài muốn con dân Chúa phải yêu kính Ngài với tất cả tấm chân tình. Kinh Thánh chép: “Loài người xem bề ngoài nhưng Ðức Chúa Trời nhìn thấy trong lòng. ” (1 Samuên 16:7b). Thờ phượng thật là tâm linh và tấm lòng của chúng ta hướng trọn vẹn đến Chúa, chứ không phải đến một người nào hay một bài hát nào cả. Tấm lòng chúng ta phải đi đôi với tâm trí chúng ta hướng về Chúa. Con dân Chúa đến nhà thờ không phải để xem lễ, xem người, mà là ra mắt Chúa. Buồn thay, có người chỉ đến nhà thờ để gặp người mình yêu mà thôi!

Bạn có thờ phượng Chúa với cả tấm lòng của mình chưa? Hãy nhớ rằng Chúa đang xem xét nhìn thấy tấm lòng của chúng ta khi chúng ta ra mắt Ngài trong sự thờ phượng. Hãy thờ phượng Chúa với lòng hân hoan, vui vẻ, và tôn kính.

3. Bước Ði Trong Lẽ Thật. Câu 24b chép: “Đức Chúa Trời là thần linh, nên những người thờ phượng Ngài phải thờ phượng bằng tâm linh và chân lý. ”” Lẽ thật là chân lý trong Kinh Thánh. Người tin theo Chúa tin rằng cả Kinh Thánh là chân lý vì được soi dẫn bởi Ðức Chúa Trời (2 Timôthê 3:16). Trong sự thờ phượng Chúa, con dân Chúa luôn luôn đọc Kinh Thánh và dùng Lời Chúa trong Kinh Thánh để làm nền tảng cho một bài học Kinh Thánh hay một bài giảng. Trong buổi thăm viếng và chứng đạo, con dân Chúa cũng đọc cho nhau nghe Lời Chúa trong Kinh Thánh vì đó là chân lý, an ủi lòng người, điều chỉnh tư tưởng lầm lạc bất khiết con người, và cáo trách lòng người để ăn năn quay trở về cùng Ðức Chúa Trời. Mỗi con dân Chúa phải có bổn phận học thuộc lòng Lời Chúa dạy. Ðiều cần thiết của mỗi con dân Chúa không phải là có nhiều quyển Kinh Thánh trong nhà nhưng mà là có nhiều Lời Chúa trong lòng mình để không phạm tội cùng Chúa (Thi-thiên 119:11).

Mục sư Rick Warren, quản nhiệm Hội Thánh Saddleback Community nói rằng tín hữu mà không thuộc Kinh Thánh giống như người lính đi ra trận mang súng mà không có viên đạn nào cả. Chúng ta có Lời Chúa trong lòng để giúp mình chiến đấu hằng ngày. Trong cuộc chiến tâm linh, chúng ta đối diện với Sa tan, thế gian, và tư dục của mình. 1 Giăng 2:16 nhắc nhở ba điều con dân Chúa phải đối diện hằng ngày: (1) dục vọng của thế gian, (2) dục vọng của mắt, và (3) kiêu ngạo về cuộc sống vật chất.

Sự thờ phượng hợp lẽ là thờ phượng làm đẹp lòng Chúa với cả tâm linh, tấm lòng qua sự soi dẫn của Lời Chúa. Kinh Thánh là thước đo sự thờ phượng hợp lẽ của con dân Chúa. Tấm lòng là động cơ để dẫn chiếc xe thuộc linh chúng ta chạy gần đến Chúa và ở trong Ngài mãi mãi. Tâm linh là ống khói của chiếc xe, là hơi thở thuộc linh của chúng ta trong mối liên hệ với Chúa hằng ngày. Mong rằng bạn biết trau dồi cách thờ phượng hợp lẽ mỗi một ngày cách riêng tư và với hội chúng trong nhà thờ hằng tuần. A-men.

Mục sư Lê Hồng Phúc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *