Tìm Hiểu Về Chúa

Giúp Nhau Theo Ơn Chúa Ban– I Phi-e-rơ 4:7-11

Giúp Nhau Theo Ơn Chúa Ban I Phi-e-rơ 4:7-11   Câu gốc: “Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời” (câu 10). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ …

Read More »

KHẢI HUYỀN CHƯƠNG BỐN (Phần 1)

KHẢI HUYỀN CHƯƠNG BỐN (Phần 1)   Trần Đình Tâm   Cái cửa mở ra trên trời 4:1: Kế đó, tôi nhìn xem, nầy, một cái cửa mở ra trên trời; và tiếng thứ nhất mà tôi đã nghe nói với tôi, vang rền như tiếng loa, phán cùng tôi …

Read More »