Tìm Hiểu Về Chúa

Giúp Nhau Theo Ơn Chúa Ban– I Phi-e-rơ 4:7-11

Giúp Nhau Theo Ơn Chúa Ban I Phi-e-rơ 4:7-11   Câu gốc: “Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời” (câu 10). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ …

Read More »

KHẢI HUYỀN CHƯƠNG BỐN (Phần 1)

KHẢI HUYỀN CHƯƠNG BỐN (Phần 1)   Trần Đình Tâm   Cái cửa mở ra trên trời 4:1: Kế đó, tôi nhìn xem, nầy, một cái cửa mở ra trên trời; và tiếng thứ nhất mà tôi đã nghe nói với tôi, vang rền như tiếng loa, phán cùng tôi …

Read More »

Ma có thật sự hiện hữu không?

Ma có thật sự hiện hữu không? Trần Đình Tâm Có ma (ghost) không? Hay ma có thật sự hiện hữu không? Câu hỏi nầy không có gì xa lạ hay mới mẻ. Nhân loại ở khắp nơi trên thế giới, sống trong mọi thời đại thường nêu lên thắc …

Read More »

Lý do Cơ-đốc nhân ngày nay giữ ngày Chủ Nhật

Lý do Cơ-đốc nhân ngày nay giữ ngày Chủ Nhật   Trần Đình Tâm   Các vị lãnh đạo các hệ phái giữ ngày Sa-bát đã giảng dạy con cái Chúa phải giữ ngày Thứ Bảy trong tuần làm ngày nghỉ và thờ phượng Chúa, họ khẳng định giữ ngày …

Read More »