“Tôi không chậm trễ mà vâng theo các điều răn Chúa”

“Tôi không chậm trễ mà vâng theo các điều răn Chúa”

DƯỠNG LINH
11:03 03/12/2020

Oneway.vn – “Tôi lật đật, không chậm trễ mà vâng theo các điều răn Chúa.” (Thi thiên 119:60)

Tuần này, khi chúng ta nghĩ về sự vâng lời và làm thế nào để sống vâng lời, tôi muốn suy nghĩ đến năm hành động của Giô-sép chứng tỏ sự vâng phục Chúa của ông.

Khi hiện ra với Giô-sép trong giấc mơ, thiên sứ phán với Giô-sép, “Ngươi chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì Con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh” (Ma-thi-ơ 1:20b NIV).

Và Giô-sép đã làm y như vậy, “Khi Giô-sép thức dậy rồi thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn mà đem vợ về ở với mình” (Ma-thi-ơ 1:24 NIV). Ông đã không ngần ngại. Ông chỉ vâng lời!

Có một mối quan hệ tươi mới và mật thiết giữa Giô-sép với Chúa. Khi Chúa phán, Giô-sép đã không chần chờ nhưng làm y theo vậy.

Nếu bạn tin rằng Chúa yêu bạn và bạn muốn sống một cuộc sống vâng lời Chúa để đáp lại tình yêu của Ngài, thì đó là cách bạn nên làm. Sống trong sự vâng phục ngay lập tức với Chúa là một cuộc sống với hơi thở tràn đầy niềm vui.

Tôi đã có cơ hội gặp gỡ rất nhiều người có đức tin tuyệt vời trên khắp thế giới. Họ có nhiều khác biệt, nhưng tất cả đều có một điểm chung: Khi họ cảm nhận được là Chúa bảo họ phải làm điều gì, họ không ngần ngại. Họ liền bắt tay làm ngay điều đó.

Kinh Thánh chép trong 1 Giăng 5:3, “Vì này là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài. Điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề.” (NIV).

Vì vậy, nếu Chúa muốn bạn làm điều gì mà bạn cảm thấy như một gánh nặng, thì tại sao? Tại vì bạn chần chừ. Khi không hành động ngay, điều này càng lấy làm khó cho chúng ta về sau như nhân vật Giô-na được nhắc đến trong Kinh Thánh.

Nhưng khi chúng ta làm theo ngay những gì Chúa phán, ta sẽ tìm thấy được sự tự do tươi mới trong cuộc sống và điều quý hơn hết khi vâng lời Chúa, bạn sẽ kinh nghiệm được những phước hạnh và điều diệu kỳ Chúa ban. Như Giô-sép và Ma-ri, họ được đặc ân làm cha mẹ trong phần xác của Chúa Jêsus và họ cũng đã trở nên những nhân vật không thể thiếu trong mùa Giáng sinh. “Từ nay về sau, muôn đời sẽ khen tôi là người có phước”. (Lu-ca 1:48)

Đừng đánh mất những cơ hội khi Chúa kêu gọi bạn thực hiện vì đó luôn là điều tuyệt vời nhất!

Bài: Mục Sư Tom Holladay

nguon ONEWAY .VN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *