Trái của Đức Thánh Linh: Tình yêu thương

Trái của Đức Thánh Linh: Tình yêu thương

DƯỠNG LINH
07:58 26/06/2020
 

Oneway.vn – Làm thế nào Đức Thánh Linh sản sinh ra tình yêu thương, và tại sao Ngài làm điều đó?

Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Ngài có quyền năng để tạo ra tình yêu thương trong lòng chúng ta bằng bất cứ cách nào Ngài muốn. Thế thì, tại sao Ngài tạo ra tình yêu thương ấy thông qua đức tin có ý thức của chúng ta nơi các lời hứa của Chúa Jêsus?

Đó  công việc của Ngài. Dựa theo Ga-la-ti 5:22, “trái của Thánh Linh là: Yêu thương”. Như vậy, rõ ràng Đức Thánh Linh là Đấng sản sinh ra tình yêu chân thật trong tấm lòng. Nhưng Ga-la-ti 5:6 cũng có chép: “Vì trong Đấng Christ Jêsus, điều có giá trị không phải là cắt bì hay không cắt bì, nhưng là đức tin thể hiện qua tình yêu thương”. Điều này có nghĩa là tình yêu thương là sự thể hiện của đức tin, là sản phẩm của đức tin. Đức tin vận hành thông qua tình yêu thương.

Như vậy là thế nào? Tình yêu thương vừa là sản phẩm của Đức Thánh Linh (Gal 5:22), vừa là sản phẩm của đức tin (Gal 5:6)? Vậy do đâu mà tình yêu thương được tạo nên?

Ga-la-ti 3:5 cho thấy cách mà hai nguồn của tình yêu thương này hòa hợp với nhau. Sứ đồ Phao-lô đặt ra một câu hỏi tu từ: “Đấng đã ban Thánh Linh và làm nhiều phép lạ giữa anh em, là do anh em làm theo luật pháp, hay là bởi nghe và tin?” Điều này có nghĩa là công tác năng quyền của Đức Thánh Linh trong lòng chúng ta không phải do các việc làm của luật pháp mà do việc “nghe và tin”. Như vậy, cách mà đức tin và Đức Thánh Linh kết hợp để đem lại tình yêu thương đó chính là Đức Thánh Linh làm các phép lạ (trong đó có việc tạo ra tình yêu thương) thông qua đức tin, ít ra là như thế. Khi chúng ta thực hành đức tin của mình, Đức Thánh sẽ tuôn chảy quyền năng sản sinh ra tình yêu thương thông qua kênh dẫn đức tin đó.

Nói chính xác hơn, Đức Thánh Linh thực hiện các phép lạ thông qua việc “nghe và tin”. Nói cách khác, đức tin khiến cho Đức Thánh Linh hành động chính là đức tin nơi điều chúng ta được nghe. Đó là đức tin nơi Lời Đức Chúa Trời, đức tin nơi Phúc Âm, đức tin nơi tất cả những lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta trong Đấng Christ. Khi chúng ta đọc và nghe một lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta trong Đấng Christ và tin theo, nghĩa là chúng ta nương cậy và yên nghỉ hoàn toàn với lời hứa đó, thỏa lòng với lời hứa đó, thì Đức Thánh Linh đang tuôn chảy trong lòng chúng ta và sản sinh ra tình yêu thương.

Chúng ta thấy rằng Đức Thánh Linh không sản sinh ra trái yêu thương nếu không có đức tin nơi Chúa Jêsus và lời của Ngài. Những hành động đặc biệt bởi đức tin nơi lời hứa của Chúa mang lại sức mạnh của tình yêu thương. Bây giờ, đến một câu hỏi khác: Tại sao? Tại sao Đức Thánh Linh giới hạn việc sản sinh ra tình yêu thương chỉ thông qua đức tin có ý thức nơi lời của Chúa Jêsus mà thôi?

Câu trả lời có vẻ như là: Bởi vì Đức Thánh Linh yêu thích tôn vinh Đấng Christ và Lời Ngài như một Đấng có thể tin cậy tuyệt đối và thỏa mãn tuyệt đối (Giăng 16:14: “Ngài [Đức Thánh Linh] sẽ tôn vinh Ta”). Nếu Đức Thánh Linh chỉ đơn giản tạo ra những hành động yêu thương trong tấm lòng con người mà không có một mối tương quan rõ ràng, liên tục nào giữa tình yêu thương với đức tin nơi lời hứa của Đấng Christ, thì sự đáng tin cậy và thỏa mãn tuyệt đối của Đấng Christ sẽ không được tôn vinh một cách rõ ràng thông qua tình yêu thương. Nhưng Đức Thánh Linh cam kết triệt để cho việc tôn vinh Chúa Jêsus, chính vì thế, Ngài không tự làm vẻ vang chính mình, nhưng đề cao việc “nghe và tin” nơi lời hứa của Chúa Jêsus như điều kiện để sản sinh ra tình yêu thương.  

Chúng ta có thể thấy điều này được khẳng định một lần nữa trong Giăng 7:37-38: “Đức Chúa Jêsus đứng dậy và công bố rằng: ‘Nếu người nào khát, hãy đến với Ta mà uống. Người nào tin Ta thì những dòng sông sự sống sẽ tuôn tràn từ lòng mình, đúng như Kinh Thánh đã nói’”. Những câu tiếp theo nói rằng dòng sông đem lại sự sống tuôn chảy từ trong lòng chúng ta đó chính là Đức Thánh Linh. Và chắc chắn, Ngài đang tuôn chảy ra tình yêu thương. Điều đó có nghĩa là Đức Thánh Linh sản sinh tình yêu thương khi một người tin cậy nơi Chúa Jêsus, xem Chúa Jêsus như dòng sông thỏa mãn duy nhất và tuyệt đối của mình.

Kết luận: Nếu bạn muốn trở thành một người yêu thương, bằng mọi cách, hãy cầu nguyện xin Đức Thánh Linh thực hiện công tác biến đổi bằng năng quyền của Ngài trong bạn, nhưng cũng lấy Kinh Thánh ra và nhìn vào Lời của Chúa Jêsus. Hãy suy ngẫm những lời hứa ấy ngày và đêm, cho đến khi Ngài làm thỏa mãn tấm lòng bạn bằng tất cả những điều Đức Chúa Trời dành cho bạn trong Ngài. Khi đó, Đức Thánh Linh và trái yêu thương của Ngài sẽ tuôn chảy trong bạn.

 

Tác giả:

John Piper (@JohnPiper) là nhà sáng lập và giáo sư của tổ chức desiringGod.org, hiệu trưởng của Trường Cao đẳng & Viện thần học Bết-lê-hem. Mục sư John cũng là mục sư quản nhiệm của Hội thánh Bethlehem Baptist Church ở Minneapolis, Minnesota, trong suốt 33 năm. Ông là tác giả của hơn 50 cuốn sách, trong đó có Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist (tạm dịch: Khao Khát Chúa: Những Suy Ngẫm Của Một Người Khoái Lạc Nơi Đấng Christ), và gần đây nhất là Coronavirus and Christ (tạm dịch: Vi-rút Corona và Đấng Christ).

 

Tác giả: John Piper; Dịch: Blessie

(Nguồn: desiringgod.org)

NGUỒN  oneway.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *