Truyền Giáo

Các Giai Đoạn Cuộc Đời

      (6 tấm hình là mỗi giai đoạn cuộc đời) 🙂  Khi bóng ngã hoàng hôn nhớ thời niên thiếu Bắt bóng thả diều trên cánh đồng xanh Tuổi thiếu niên êm đềm thần tiên quá Thuở biết yêu cầm tay người ấy dại khờ Ngày hợp hôn …

Read More »

Sự Hình Thành Và Phát Triển Tin Lành Việt Nam

Hội thánh Tin lành Việt Nam được hình thành đã gần một thế kỷ (1911-2002), không do một giáo phái nào truyền giáo, nhưng lại do một Hội Truyền Giáo thuần túy đặt nền tảng, đó là Hội Truyền gíao Phước âm Liên hiệp (The Christian and Missionary Alliance). Quá …

Read More »

Khôi Phục Truyền Thống Thờ Trời

Từ ngàn xưa người Việt Nam đã biết có Ông Trời, tin Ông Trời và cầu khẩn Ông Trời. Niềm tin nầy vốn có trong tiềm thức của người dân Việt ngay cả trước khi các tôn giáo khác du nhập vào nước ta. Niềm tin nầy thể hiện qua …

Read More »

Giáo sĩ Gordon Smith và Công Tác Truyền Giáo tại Việt Nam

Lời Giới Thiệu của Ban Biên Tập Thư Viện Tin Lành: Gordon và Laura Smith là hai giáo sĩ người Mỹ, gốc Canada. Ông bà đến Đông Dương vào năm 1929 và được Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp (Christian and Missionary Alliance) bổ nhiệm hầu việc Chúa trong …

Read More »