Truyền Giáo

Ra-háp

Sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến. Giăng 4:22 Ngay khi đọc đến Giô-suê chương 2, rất có thể bạn sẽ nhớ về thảm bại tại Ca-đe Ba-nê-a (Dân 13-14) và nghĩ rằng: “Thất bại sẽ lặp lại đây!” Nhưng đừng vội kết luận. Nếu lịch sử trong Kinh …

Read More »

Chức Vụ Quản Gia

Không có đầy tớ nào làm tôi hai chủ được; vì sẽ ghét chủ nầy mà yêu chủ kia, hay là hiệp với chủ nầy mà khinh dể chủ kia. Các ngươi không có thể đã làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi Ma-môn nữa. Lu-ca 16:13 Điều gì …

Read More »

Nếu Tìm Thấy Nó, Tôi Sẽ…

Nếu Kiera Wilmot làm thí nghiệm tại trường, hẳn cô đã được điểm A. Nhưng cô đã bị buộc tội gây ra vụ nổ. Dù đã định xin cô giáo duyệt thí nghiệm, nhưng các bạn cùng lớp đã thuyết phục cô tiến hành thí nghiệm ngoài lớp học. Khi …

Read More »

Sự Quan Phòng Của Chúa

  Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi ra khi vào, từ nay cho đến đời đời. Thi thiên 121:8  🙂  Có phải Đức Chúa Trời thực sự gìn giữ chúng ta khi ra khi vào? Tại sao Ngài phải làm như thế? Hầu hết các ngày của tôi trôi …

Read More »

Ước Nguyện Được Làm Báp-têm

Jenis James Grindstaff, một người đàn ông cao tuổi ở tại Nam Carolina, đã rất muốn được làm báp-têm bằng cách trầm mình dưới nước trước khi quá muộn. Và các nhân viên y tế tận tâm trong câu chuyện truyền cảm hứng này đã quyết định giúp ông thực …

Read More »

“I Can Only Imagine” – The Voice Finale Performances 2020

  Một Mục-sư Ở Bang Mississippi Chiến Thắng Chương Trình The Voice Của Đài NBC Sau Khi Hát Bài “I Can Only Imagine” Một Mục-sư ở bang Mississippi vừa là cha của 8 người con đã giành chiến thắng trong chương trình The Voice mùa thứ 18 của đài NBC …

Read More »

Tìm Và Gặp

“Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ cho các ngươi tìm được ta, và sẽ đem những phu tù các ngươi trở về. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ nhóm các ngươi lại từ mọi nước và …

Read More »

ĐỨC CHÚA TRỜI BIẾT HẾT MỌI SỰ

“Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi, và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy. Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. Chúa xét nét nẻo đàng và sự nằm ngủ tôi. Quen biết các đường lối tôi. Vì lời chưa ở trên lưỡi …

Read More »

Radio Tình Yêu Hy Vọng Ngày 3 Tháng 6

Chương trình Radio Tình Yêu và Hy Vọng do Mục sư Nguyễn Vãn Huệ và Mục sư Trần Lưu Chuyên phụ trách hàng tuần từ tháng 10 nãm 2019 trên sóng radio 1600 AM vùng Dallas-Fort Worth. Chương trình này có mục đích dùng Lời Hằng Sống của Ðức Chúa …

Read More »

HỌC ĐẠO, SỐNG ĐẠO, VÀ TRUYỀN ĐẠO

    HỌC ĐẠO: Học Kinh Thánh, đọc Kinh Thánh, viết theo Kinh Thánh, ghi nhớ Kinh thánh. Bạn hãy mua ngay một quyển Kinh Thánh nhé. (Bạn có thể hỏi một người tín đồ nào hay một nhà thờ Tin Lành nào bạn biết, họ sẽ chỉ dẫn cho …

Read More »