Truyền Giáo

Đánh Bắt Cá

Có một nhóm gọi là “nhóm thông công của những người đánh bắt cá”. Họ được bao quanh bởi những con suối và hồ đầy cá. Họ gặp nhau thường xuyên để thảo luận về cuộc bắt cá, và cảm giác vui mừng khi bắt được cá. Họ thật hân …

Read More »

Warren W. Wiersbe Chia Sẻ Các Bài Học

“Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời, vì đã được ơn nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy anh em; nhưng thà tôi lấy năm lời bằng trí khôn mình mà rao giảng trong Hội thánh, để được dạy bảo kẻ khác, hơn là lấy một vạn lời bằng tiếng lạ.” …

Read More »

Suy Ngẫm Lời Chúa Với Warren W. Wiersbe

Warren Wendel Wiersbe là một mục sư, một giáo sư, một nhà văn, một nhà thần học và là một học giả về Kinh Thánh.   Mục sư Warren W. Wiersbe đã xuất bản hơn 150 cuốn sách.  Một trong những tác phẩm nổi tiếng của ông là bộ sách Be Series, …

Read More »

Ân Tứ Khó Nhất

Ban cho người nầy…… các ân tứ của những sự chữa lành trong cùng một Đức Thánh Linh. 1 Cô-rinh-tô 12:8-9  Ngày  hôm nay chúng ta có một sự hiểu biết đúng đắn về các qui luật căn bản  trong tự nhiên, ví dụ như luật về điện từ trường và …

Read More »

Sự Tính Sổ Của Môn Đồ

1 Kế đó, Chúa chọn bảy mươi môn đồ khác, sai từng đôi đi trước Ngài, đến các thành các chỗ mà chính Ngài sẽ đi. 2 Ngài phán cùng môn đồ rằng: Mùa gặt thì trúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy xin Chủ mùa gặt sai con …

Read More »

SỰ CÂN BẰNG CỦA ĐỜI SỐNG

“Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.” Ma-thi-ơ 7:7     Trừ khi chúng ta là dân sự của Đức Chúa Trời chuyên tâm học về sự cầu nguyện, chúng ta sẽ không thể nào tiến lên trưởng thành thuộc linh hay có …

Read More »

Cơ đốc nhân Và Chính Trị

CƠ ĐỐC NHÂN CÓ BỊ THU HÚT VÀO CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ? Trả lời: Đây là một chủ đề thiết thực. Nhiều người có quan niệm rằng không nên tranh luận về chính trị với bạn bè hoặc người thân vì đề tài này dễ đi đến chia rẽ. …

Read More »

Các Giai Đoạn Cuộc Đời

      (6 tấm hình là mỗi giai đoạn cuộc đời) 🙂  Khi bóng ngã hoàng hôn nhớ thời niên thiếu Bắt bóng thả diều trên cánh đồng xanh Tuổi thiếu niên êm đềm thần tiên quá Thuở biết yêu cầm tay người ấy dại khờ Ngày hợp hôn …

Read More »