Monthly Archives: January 2017

HOA KỲ NGÀY NAY

HOA KỲ NGÀY NAY huongdiministries   TÔI THÍCH XÃ HỘI TRẬT TỰ HOA KỲ NGÀY NAY Năm 2014, tôi nghe Thượng Viện Mỹ đã mời nhà lãnh đạo Phật Giáo Tây Tạng là Đức Đạt-lai Lạt Ma dâng lời cầu nguyện và chúc phước cho lễ khai mạc. Tôi kính …

Read More »

ĐỨC CHÚA TRỜI NHÂN TỪ

ĐỨC CHÚA TRỜI NHÂN TỪ huongdiministries   “Ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo; ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí; ai cai tri, hãy siêng năng mà cai trị; ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm.” (Rô-ma 12:8) Với kỹ …

Read More »

Giáo lý căn bản

Giáo lý căn bản Hội Thánh Tin Lành Hà Nội Mười Điều Răn 1. Mười điều răn là gì? Được chép ở đâu? Mười điều răn là mười điều căn bản của Bản Luật Pháp mà Đức Chúa Trời ban cho dân Do Thái và loài người để làm tiêu chuẩn …

Read More »