5 cách Chúa dùng nan đề vì lợi ích của bạn

5 cách Chúa dùng nan đề vì lợi ích của bạn

DƯỠNG LINH
07:11 01/02/2021

Oneway.vn – Những nan đề bạn đối diện hằng ngày, chúng không thể làm bạn thất bại hay thành công – Vì điều đó còn tùy vào cách bạn phản ứng với chúng.

Không may mắn, hầu như đa số người ta thất bại trong việc nhìn xem Chúa muốn dùng những nan đề đó để giúp ích cho cuộc sống của mình. Họ phản ứng một cách ngây dại và phẫn nộ với những nan đề ấy hơn là dừng lại một chút và xem xét những điều ích lợi mà nan đề có thể mang đến.

Đây là 5 cách Chúa muốn dùng nan đề trong đời sống của chúng ta:

  1. Chúa dùng nan đề để HƯỚNG DẪN chúng ta.

Thỉnh thoảng Chúa phải châm lửa thì bạn mới chịu di chuyển. Những nan đề thường chỉ cho chúng ta một hướng mới và thúc đẩy chúng ta thay đổi. Có phải Đức Chúa Trời muốn được bạn chú ý đến? Thỉnh thoảng, những hoàn cảnh đau đớn làm cho chúng ta chịu thay đổi “Những thương tích và dấu vít làm cho sạch điều ác, và roi vọt thấm vào nơi kín đáo của lòng” (Châm ngôn 20:30).

  1. Đức Chúa Trời dùng những nan đề để XEM XÉT chúng ta.

Con người giống như túi trà Lipton… Nếu bạn muốn biết những điều chứa bên trong họ, chỉ việc bỏ vào nước nóng! Có phải Chúa muốn thử đức tin của bạn bằng những nan đề? Qua những nan đề, bạn sẽ được khám phá? Khi bạn có đủ các loại nan đề, bạn nên đầy dẫy sự vui mừng, bởi vì bạn biết rằng những nan đề nay thử thách đức tincủa bạn, và điều này đem đến cho bạn sự kiên nhẫn.

“Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục” (Gia cơ 1:2-3).

  1. Chúa dùng những nan đề để SỬA TRỊ chúng ta.

Có những bài học chúng ta phải học qua sự đau đớn và thất bại. Giống như khi còn là một đứa trẻ, ba mẹ bạn bảo đừng có sờ vào bếp lò nóng. Nhưng bạn có thể học bằng việc bị bỏng. Thỉnh thoảng chúng ta chỉ có thể học về giá trị của điều gì đó… sức khỏe, tiền bạc, một mối quan hệ… bằng cách mất đi chúng.

“Tôi đã bị hoạn nạn thật lấy làm phải, hầu cho học theo luật lệ của Chúa. Luật pháp của miệng Chúa phán là quí cho tôi hơn hằng ngàn đồng vàng và bạc” (Thi thiên 119:71-72).

  1. Đức Chúa Trời dùng những nan để để BẢO VỆ chúng ta.

Một nan đề có thể là một điều phước được dấu kín, nếu như nó ngăn bạn khỏi nguy hiểm hay điều gì đó nghiêm trọng hơn. Năm ngoái, một người bạn tôi đã bị sa thải vì từ chối làm điều gì đó vô đạo đức mà ông chủ của anh ta bảo anh làm. Việc anh bị đuổi việc là một nan đề – nhưng nó đã cứu anh khỏi bị kết án và bị tù một năm sau đó, khi cả ban quản lý bị phát hiện ra đã làm việc trái pháp luật.

“Các anh toan làm hại tôi, nhưng Đức Chúa lại toan làm điều ích cho tôi…” (Sáng 50:20)

  1. Đức Chúa Trời dùng nhữngn an đề để HOÀN THIỆN chúng ta.

Những nan đề, khi được phản ứng một cách đúng đắn, sẽ giúp chúng ta rèn tập, xây dựng tính cách của mình. Đức Chúa Trời vui lòng trong sự rèn tập của chúng ta hơn là sự thỏa mãn, an phận. Mối tương giao của Đức Chúa Trời và sự rèn tập của bạn là hai điều quan trọng mà bạn sẽ đem theo về vĩnh cữu.

“Chúng ta cũng khoe mình trong sự hoạn nạn nữa, vì biết rằng sự hoạn nạn sanh sự nhịn nhục, sự nhịn nhục sanh sự rèn tập, sự rèn tập sanh sự trông cậy” (Rô-ma: 5:3-4).

Đức Chúa Trời đang làm việc trong cuộc đời của bạn – ngay cả khi bạn không nhận thức hoặc không hiểu điều đó. Nhưng sẽ dễ dàng và kết quả hơn nếu bạn cùng hợp tác với Ngài. “Hãy phó các việc mình cho Đức Giê-hô-va, thì những mưu ý mình sẽ được thành công” (Châm ngôn 16:3).


Theo Câu chuyện suy gẫm

nguon ONEWAY .VN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *