NHÂN NGÀY ĐẦU NĂM MỚI 2022 ÂM LỊCH.

NHÂN NGÀY ĐẦU NĂM MỚI 2022 ÂM LỊCH.

Nguồ suối Tâm Linh kính chúc quý Mục sư, quý Con Cái Chúa, quý Độc giả vui hưởng mùa Xuân An Lành trong Cứu Chúa Giê Xu Christ.
Nguồn Suối Tâm Linh hy vọng quý vị  sẽ chiến thắng trong năm mới nầy về mọi lảnh vực của xã hội.

Quý vị muốn Cuộc Đời  Mình Được Phước thì phải chiến thắng sự cám dỗ của ma quỷ.

Thi-thiên 1:1-2:  Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng;  Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm.

Nhân ngày năm mới kính gởi tặng quý vị bài hát ‘XUÂN DIỄM PHÚC” Sáng tác Mục sư Trần Văn Trọng. Ca sĩ Tây Sơn ca ngợi Chúa:

CHÚA BAN PHƯỚC!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *