7 đặc điểm của một Cơ Đốc nhân giàu lòng thương xót

7 đặc điểm của một Cơ Đốc nhân giàu lòng thương xót

DƯỠNG LINH
02:43 30/07/2021

Oneway.vn – Bất kể câu chuyện của bạn bắt đầu như thế nào, Chúa vẫn đang viết lại đoạn kết.

 • Chúa là “chuyên gia” trong lĩnh vực thay đổi cuộc đời và tái sinh tấm lòng. Ngài đã khiến tội nhân thành thánh nhân, trẻ mồ côi thành con cái yêu thương, kẻ bất hạnh được nhận ân điển, kẻ nản lòng trở thành người đầy năng lực, kẻ sợ hãi trở thành người can đảm, kẻ kiêu ngạo trở thành người khiêm nhường, kẻ ích kỷ thành người hiến dâng, và hơn thế nữa.
 • Bất kể câu chuyện của bạn bắt đầu như thế nào, Chúa vẫn đang viết lại đoạn kết.
 • Trong câu chuyện của bạn, trong lời kêu gọi bạn nhận được, và trên linh trình đi theo Chúa Jêsus, bạn phải thể hiện lòng thương xót đối với thế giới tổn thương này. Tôi xin chia sẻ với bạn 7 đặc điểm của một Cơ Đốc nhân giàu lòng thương xót. Họ là người:

1. Được Chúa chọn

  • Người được Chúa chọn sẽ quyết định sống một cuộc đời yêu thương. Kinh thánh chép về việc tội nhân chọn dâng đời sống mình cho Đức Chúa Trời trong đức tin và Đức Chúa Trời chọn chính tội nhân. Cơ Đốc nhân có lòng thương xót chính là những người đã được Chúa chọn.

2. Được xưng thánh khiết

  • Thông thường, “thánh” là từ ngữ được dùng để mô tả Đức Chúa Trời mà chúng ta tôn thờ. Tuy nhiên, các trước giả Tân Ước từng nhiều lần tuyên bố Cơ Đốc nhân là thánh, vì những lý do chính đáng. Sống yêu thương người khác là cách mà Cơ Đốc nhân thể hiện sự thánh khiết của mình. Trở nên thánh khiết có nghĩa là được biệt riêng. Với định nghĩa đơn giản này, rõ ràng Hội thánh là một cộng đồng được biệt riêng ra thánh gồm những người được kêu gọi để trở nên giống như Cha trên trời.

3. Được yêu thương

  • Đức Chúa Trời gọi các con trai và con gái Ngài là những người thân yêu của Ngài. Đây là lời tuyên bố của Đức Chúa Trời dành cho mỗi người trong chúng ta. Cơ Đốc nhân có lòng thương xót là những người được Cha yêu thương hết mực. Họ bước đi với tất cả hy vọng và niềm tin rằng mình được Cha quý trọng. Họ không bao giờ cần phải tự hỏi liệu mình có được yêu hay không, vì sự thật là hiển nhiên!

4. Được ban cho tấm lòng mới

  • Chúa là “chuyên gia” thay đổi cuộc đời. Ngài đang làm thay đổi cuộc sống này từ trong ra ngoài. Ngài bắt đầu với tấm lòng. Một Cơ Đốc nhân có lòng thương xót bởi vì Đức Chúa Trời đã ban cho họ một tấm lòng mới, thúc đẩy họ trở thành một người giàu lòng yêu thương.
  • “Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục” (Cô-lô-se 3:12)
  • Sứ đồ Phao-lô đang nói chuyện với Hội thánh – cũng chính là nói với chúng ta. Những người đi theo Chúa Jêsus trong một thế giới hỗn loạn. Bạn đã được Chúa chọn, được xưng thánh khiết và được yêu thương. Trước sự thật đó, Chúa muốn bạn phải mang một tấm lòng thương xót. Cơ Đốc nhân là những người giàu lòng thương xót bởi vì chính danh tính của họ – chính định nghĩa về con người của họ – đòi hỏi họ phải sống yêu thương.

5. Được yên ủi

  • Đức Chúa Trời yêu ủi, để những người được yên ủi có thể tiếp tục yên ủi những người đau khổ. Những khó khăn mà các Cơ Đốc nhân giàu lòng thương xót gặp phải có thể biến thành công cụ để yên ủi và đồng cảm với những ai đang gặp phải những nỗi đau tương tự. Khi bạn nói “tôi biết những gì bạn đang trải qua, và tôi thật sự hiểu”, đó sẽ là niềm yên ủi rất lớn cho người đang đau khổ. Một tín đồ Đấng Christ giàu lòng thương xót là người đã được Ngài yên ủi để rồi có thể yên ủi người khác.
  • “Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi, Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhân sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp! Vì như những sự đau đớn của Đấng Christ chan chứa trong chúng tôi thể nào, thì sự yên ủi của chúng tôi bởi Đấng Christ mà chứa chan cũng thể ấy” (2 Cô-rinh-tô 1: 3-5)

6. Hành động

 • Đôi khi chúng ta nói rất hay về các vấn đề, nhưng lại không hành động. Cơ Đốc nhân có tấm lòng thương xót là những người đứng lên hành động trước các vấn đề của thời đại. Họ không bào chữa, họ hành động. Họ hiểu rằng có thể sẽ không giải quyết được mọi vấn đề trong cộng đồng hoặc trên thế giới, nhưng đó không phải là cái cớ để ngồi yên và không làm gì cả. Khi thấy có người đói, hãy cho họ ăn. Khi thấy có người khát, hãy cho họ uống. Khi đối mặt với các vấn đề, hãy trở thành một phần của giải pháp chứ không phải chỉ là một người qua đường vô tâm với những lời nói suông sáo rỗng.

“Khi Con người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài. Muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ chia người nầy với người khác ra, như kẻ chăn chiên chia chiên với dê ra; để chiên ở bên hữu và dê ở bên tả. 

Bấy giờ, vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng: Hỡi các ngươi được Cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Vì ta đói, các ngươi đã cho ta ăn; ta khát, các ngươi đã cho ta uống; ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta; ta trần truồng, các ngươi mặc cho ta; ta đau, các ngươi thăm ta; ta bị tù, các ngươi viếng ta. Lúc ấy, người công bình sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói, mà cho ăn; hoặc khát, mà cho uống? Lại khi nào chúng tôi đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà mặc cho? Hay là khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đau, hoặc bị tù, mà đi thăm viếng Chúa? Vua sẽ trả lời rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. 

  • Kế đó, Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng: Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta; đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỉ và những quỉ sứ nó. Vì ta đã đói, các ngươi không cho ăn; ta khát, các ngươi không cho uống; ta là khách lạ, các ngươi không tiếp rước; ta trần truồng, các ngươi không mặc cho ta; ta đau và bị tù, các ngươi không thăm viếng. Đến phiên các người nầy bèn thưa lại rằng: Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa, hoặc đói, hoặc khát, hoặc làm khách lạ, hoặc trần truồng, hoặc đau ốm, hoặc bị tù mà không hầu việc Ngài ư? Ngài sẽ đáp lại rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi không làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy, ấy là các ngươi cũng không làm cho ta nữa. Rồi những kẻ nầy sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời.” (Ma-thi-ơ 25: 31-46)

7. Bước theo Chúa Jêsus

 • Đây là lời kêu gọi dành cho những người tin Chúa Jêsus. Để theo Chúa Jêsus, bạn phải ưa thích những gì Ngài ưa thích, bạn phải làm những điều Ngài đã làm. Chúa Jêsus có lòng thương xót đối với đoàn dân đông, và Ngài đã hành động. Ngài đã cho họ ăn. Ngài đã chữa lành họ. Và cuối cùng, Ngài đã chết vì họ. Chúng ta cũng phải làm điều tương tự. Chúng ta là những người sống hy sinh cho công việc Đức Chúa Trời. Chúng ta là những cá nhân được kết hợp với nhau bởi Đức Thánh Linh, Đấng hiệp nhất và đưa chúng ta vào một cộng đồng gọi là Hội thánh. Và mục đích của Hội thánh là rao truyền vương quốc Đức Chúa Trời khắp thế gian, mang Tin Lành vào một thế giới đầy rẫy tin xấu.
 • Nếu bạn tự gọi mình là một Cơ Đốc nhân, bạn được kêu gọi phải có lòng thương xót, bởi vì bạn là người: được chọn, được xưng thánh khiết và được yêu thương. Bạn được trao cho một tấm lòng mới. Bạn được yên ủi khi gặp khó khăn. Bây giờ, hãy sống đúng với danh tính của bạn. Hãy hành động. Hãy bước theo Chúa Jêsus.

Bài: The Crossing  BLOG; dịch: Jennie
(Nguồn: cometothecrossing.com)

Nguon ONEWAY .VN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *