Bài hát” Cha Tôi”

Bài hát” Cha Tôi”

Sáng Tác: Mục sư Trần Văn Trọng
Ca Sĩ: Tây Sơn

Kính mời quý vị thưởng thức ngày Lễ Cha  2022

Thank You
God Bless!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *