Bài hát” CHÚA GIÊ XU LÀ ĐỒN LŨY VỮNG AN”

Bài hát” CHÚA GIÊ XU LÀ ĐỒN LŨY VỮNG AN”

Sáng Tác: Mục sư Trần Văn Trọng
Ca Sĩ: Tây Sơn

Kính mời quý vị thưởng thức TẠ ƠN CHÚA

Thank You
God Bless!

Audio Player

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *