Bài hát” CHÚA PHỤC SINH”

Bài hát” CHÚA PHỤC SINH”

Sáng Tác: Mục sư Trần Văn Trọng
Ca Sĩ: Tây Sơn

Kính mời quý vị thưởng thức KỶ NIỆM MỪNG CHÚA PHỤC SINH

Thank You
God Bless!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *